Shop Forum More Submit  Join Login
About Traditional Art / Student No Game No LifeFemale/Vietnam Groups :icondesgin-anime-sakura: Desgin-Anime-Sakura
 
Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 127 Deviations 2,540 Comments 17,466 Pageviews
×

Newest Deviations

[28/1/2018] [SCRAPBOOK] SPRING IS COMING! by MaiTrang59 [28/1/2018] [SCRAPBOOK] SPRING IS COMING! :iconmaitrang59:MaiTrang59 16 0 [18/1/2018] FIRST ART IN 2018 by MaiTrang59 [18/1/2018] FIRST ART IN 2018 :iconmaitrang59:MaiTrang59 2 0 [27/12/2017] [PACK SHARE] MERRY CHRISTMAS by MaiTrang59 [27/12/2017] [PACK SHARE] MERRY CHRISTMAS :iconmaitrang59:MaiTrang59 8 2 [26/11/2017] [SIGNATURE] Blue Dream! by MaiTrang59 [26/11/2017] [SIGNATURE] Blue Dream! :iconmaitrang59:MaiTrang59 9 7 [20/10/2017] [SCRAPBOOK] SPRING DAY! by MaiTrang59 [20/10/2017] [SCRAPBOOK] SPRING DAY! :iconmaitrang59:MaiTrang59 6 0 [18/11/2017] [SIGNATURE] Murakumo by MaiTrang59 [18/11/2017] [SIGNATURE] Murakumo :iconmaitrang59:MaiTrang59 8 1 [18/11/2017] [COLLABORATION WITH AKANE] RED QUEEN by MaiTrang59 [18/11/2017] [COLLABORATION WITH AKANE] RED QUEEN :iconmaitrang59:MaiTrang59 6 1 [18/11/2017] [COLLABORATION] WITH AKANE by MaiTrang59 [18/11/2017] [COLLABORATION] WITH AKANE :iconmaitrang59:MaiTrang59 3 4 [14/11/2017] [SIGNATURE] FROZEN by MaiTrang59 [14/11/2017] [SIGNATURE] FROZEN :iconmaitrang59:MaiTrang59 12 2 [12/11/2017] [SCRAPBOOK] LIKEY LIKEY! by MaiTrang59 [12/11/2017] [SCRAPBOOK] LIKEY LIKEY! :iconmaitrang59:MaiTrang59 5 1 [11/11/2017] [SIGNATURE] THE RIVER OF PAIN by MaiTrang59 [11/11/2017] [SIGNATURE] THE RIVER OF PAIN :iconmaitrang59:MaiTrang59 2 1 [3/11/2017] [SCRAPBOOK] SLEEP NIGHT! by MaiTrang59 [3/11/2017] [SCRAPBOOK] SLEEP NIGHT! :iconmaitrang59:MaiTrang59 6 12 [31/10/2017] [SIGNATURE] TRICK OR TREAT? by MaiTrang59 [31/10/2017] [SIGNATURE] TRICK OR TREAT? :iconmaitrang59:MaiTrang59 6 0 [21/10/2017] [SIGNATURE] BA CHAM :V by MaiTrang59 [21/10/2017] [SIGNATURE] BA CHAM :V :iconmaitrang59:MaiTrang59 4 0 [19/10/2017] [SCRAPBOOK] MONKEY MONKEY! by MaiTrang59 [19/10/2017] [SCRAPBOOK] MONKEY MONKEY! :iconmaitrang59:MaiTrang59 7 7 [17/10/2017] [SIGNATURE] Sweet Fairy by MaiTrang59 [17/10/2017] [SIGNATURE] Sweet Fairy :iconmaitrang59:MaiTrang59 6 2


Trying to let you know
Sign을 보내 signal 보내
I must let you know
Sign을 보내 signal 보내
Sign을 보내 signal 보내
Sign을 보내 signal 보내
Sign을 보내 signal 보내
[DA/CHAE] I must let you know

Sign을 보내 signal 보내
근데 전혀 안 통해
눈빛을 보내 눈치를 주네
근데 못 알아듣네
답답해서 미치겠다 정말
왜 그런지 모르겠다 정말
다시 한 번 힘을 내서
[MO/MI] Sign을 보내 signal 보내

눈짓도 손짓도 어떤 표정도
소용이 없네 하나도 안 통해
눈치도 코치도 전혀 없나 봐
더 이상 어떻게 내 맘을 표현해

언제부턴가 난 네가 좋아
지기 시작했어 바보야
왜 이렇게도 내 맘을 몰라
언제까지 이렇게 둔하게
나를 친구로만 대할래
내가 원하는 건 그게 아닌데

Signal 보내 signal 보내
찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
난 너를 원해 난 너를 원해
왜 반응이 없니
만날 때 마다 마음을 담아
찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
기다리잖아 다 보이잖아
왜 알지 못하니Trying to let you know
Sign을 보내 signal 보내
I must let you know
Sign을 보내 signal 보내

널 보며 웃으면 알아채야지
오늘만 몇 번째 널 보며 웃는데
자꾸 말을 걸면 좀 느껴야지
계속 네 곁에 머물러있는데

언제부턴가 난 네가 좋아
지기 시작했어 바보야
왜 이렇게도 내 맘을 몰라
언제까지 이렇게 둔하게
나를 친구로만 대할래
내가 원하는 건 그게 아닌데

Signal 보내 signal 보내
찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
난 너를 원해 난 너를 원해
왜 반응이 없니
만날 때 마다 마음을 담아
찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
기다리잖아 다 보이잖아
왜 알지 못하니

찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
왜 반응이 없니
찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
왜 알지 못하니

Sign을 보내 signal 보내
근데 전혀 안 통해
눈빛을 보내 눈치를 주네
근데 못 알아듣네
답답해서 미치겠다 정말
왜 그런지 모르겠다 정말
다시 한 번 힘을 내서
[MO/MI] Sign을 보내 signal 보내

Favourites

PACK SHARE HAPPY 100+ WATCHERS by agehachann PACK SHARE HAPPY 100+ WATCHERS :iconagehachann:agehachann 61 55 Rem Render #1 by Xeratius Rem Render #1 :iconxeratius:Xeratius 77 1 [#RENDER] Rem by xBunnyGoth [#RENDER] Rem :iconxbunnygoth:xBunnyGoth 98 2 Render #7 - Rem and Ram by Denisior Render #7 - Rem and Ram :icondenisior:Denisior 134 3 20180331 HAPPY 1.4 OKTEAM ((= by okteam 20180331 HAPPY 1.4 OKTEAM ((= :iconokteam:okteam 53 22 Ciel Phantomhive Render by Kumanari Ciel Phantomhive Render :iconkumanari:Kumanari 165 15 pack render sana by BYjin-D pack render sana :iconbyjin-d:BYjin-D 33 8 [Scrapbook] One Less Problem by EslerisRK [Scrapbook] One Less Problem :iconeslerisrk:EslerisRK 12 1 [Scrapbook] Art Don't Be Shy HPNY by Yooncucheoo by YoonCucheoo [Scrapbook] Art Don't Be Shy HPNY by Yooncucheoo :iconyooncucheoo:YoonCucheoo 18 51 ALONE/VALENTINE AND HPNY/1522018 by RiKah-ARMY ALONE/VALENTINE AND HPNY/1522018 :iconrikah-army:RiKah-ARMY 32 61 180102.Happy800+watchers_congratulationsU23 by Cold-Team 180102.Happy800+watchers_congratulationsU23 :iconcold-team:Cold-Team 93 36 Happy 35+ Watchers by LEPHUONGANH2K6 Happy 35+ Watchers :iconlephuonganh2k6:LEPHUONGANH2K6 4 6 PSD CLR#05 by Kiara-KinnPC PSD CLR#05 :iconkiara-kinnpc:Kiara-KinnPC 8 1 3112016 HAPPY 800 WATCH SHARE NEW by AYT2k5 3112016 HAPPY 800 WATCH SHARE NEW :iconayt2k5:AYT2k5 55 35 SHARE FOR XMAS BY KINN by Kiara-KinnPC SHARE FOR XMAS BY KINN :iconkiara-kinnpc:Kiara-KinnPC 2 1 17 PNGS ARIN by Kiara-KinnPC 17 PNGS ARIN :iconkiara-kinnpc:Kiara-KinnPC 7 3


너 뭔데 자꾸 생각나
자존심 상해 애가 타
얼굴이 뜨겁고 가슴은 계속 뛰어
내 몸이 맘대로 안 돼 어지러워
넌 한 줌의 모래 같아
잡힐 듯 잡히지 않아
넌 쉽지 않은 걸 그래서 더 끌려
내 맘이 맘대로 안 돼 어이없어

지금 너를 원하는
내 숨결이 느껴지니
널 바라보고 있어도
Missing you
서툰 날 Won’t you set me free

Baby 날 터질 것처럼 안아줘
그만 생각해 뭐가 그리 어려워
거짓말처럼 키스해줘 내가 너에게
마지막 사랑인 것처럼

마지막처럼 마-마-마지막처럼
마지막 밤인 것처럼 Love
마지막처럼 마-마-마지막처럼
내일 따윈 없는 것처럼

Uh Imma fall in love baby
You gon finna catch me
Uh give you all of this baby
Call me pretty and nasty
Cause we gonna get it
my love you can bet it on
black we gon double
the stack on them whoa!
I be the Bonnie and
you be my Clyde
We ride or die
Xs and Os


시간은 흘러가는데
마음만 급해지지
내 세상은 너 하나만
Missing you
서툰 날 Won’t you set me free

Baby 날 터질 것처럼 안아줘
그만 생각해 뭐가 그리 어려워
거짓말처럼 키스해줘 내가 너에게
마지막 사랑인 것처럼

마지막처럼 마-마-마지막처럼
마지막 밤인 것처럼 Love
마지막처럼 마-마-마지막처럼
내일 따윈 없는 것처럼

One two three
새로운 시작이야
절대 뒤돌아보진 않을 거니까

날 너에게 던지면
너는 날 꼭 잡아줘
세상은 우릴 꺾지 못할 테니까

BLACKPINK in your area

Baby 날 터질 것처럼 안아줘
그만 생각해 뭐가 그리 어려워
거짓말처럼 키스해줘 내가 너에게
마지막 사랑인 것처럼

마지막처럼 마-마-마지막처럼
마지막 밤인 것처럼 Love
마지막처럼 마-마-마지막처럼
내일 따윈 없는 것처럼 Love

Donate

MaiTrang59 has started a donation pool!
42 / 400
Please Donate !
I will reward you with 1 way something!!!!!!!!!!!!!!
You must be logged in to donate.

Groups

Activity


[28/1/2018] [SCRAPBOOK] SPRING IS COMING!
Cho dù U23 VN không thắng trận chung kết,nhưng các anh ý vẫn là nhà vô địch trong lòng chúng tôi...
Credit : 
Res by fotki
Render by :iconbirdbg:
PSD by :iconmaitrang59: :iconpaulinexxxjs:
Fav if you like!
Loading...
Hí hí!!Sau nhiều tháng chờ đợi mòn mỏi đến ngày được 300 watch thì ngày ấy cũng đến :3 Nên tui share mừng 300 watch và Halloween(sớm) luôn :happybounce: 
Chỉ có PSD Art,PSD COLORING thôi nhé mọi người!Mình không cut render(ngu nhất khoản này với iggy)và share res(toàn res đã share)nhé Meow :3 
*Chú ý : Các bạn có thể yêu cầu mình sent những PSD Arts mà mình không đăng trong share mà là Art thường trong Gallery của mình nhé(Ib nhé!):D (Big Grin) 
Vào thôi!!
I.PSD ART : (GỒM SCRAPBOOK VÀ SIGNAxTURE)
1.SWEET AUTUMN
Sweet Autumn by MaiTrang59
2.BA CHAM :V
[21/10/2017] [SIGNATURE] BA CHAM :V by MaiTrang59
3.VIOLET GIRL!
Violet Girl! by MaiTrang59
4.DON'T SAY NO
[25/1/2017] [SIGNATURE] DON'T SAY NO by MaiTrang59
5.NATURAL BEAUTY!Natural Beauty! by MaiTrang59
6.MY DREAM![13/4/2017] [SCRAPBOOK] My Dream! by MaiTrang59
7.LANTERN FESTIVAL
[8/5/2017] [SIGNATURE] Lantern Festival by MaiTrang59
8.WHO ARE YOU?
[27/7/2017] [SCRAPBOOK] Who are you ? by MaiTrang59
9....
[30/7/2017] [SIGNATURE] ... by MaiTrang59
10.ALL NIGHT
[18/8/2017] [SCRAPBOOK] All Night!! by MaiTrang59
11.HASTUNE MIKU
[20/8/2017] [SIGNATURE] Hastune Miku by MaiTrang59
12.FLOWER SONG
[24/8/2017] [SCRAPBOOK] FLOWER SONG! by MaiTrang59
13.BLOOD
[22/8/2017] [SIGNATURE] Blood by MaiTrang59
14.BLUE SKY!!
[15/9/2017] [SCRAPBOOK] BLUE SKY!! by MaiTrang59
15.LOOK WHAT YOU MADE ME DO
[10/9/2017] [SIGNATURE] LOOK WHAT YOU MADE ME DO by MaiTrang59
16.VIOLETA
[30/9/2017] [SIGNATURE] Violeta by MaiTrang59
17.SWEET FAIRY
[17/10/2017] [SIGNATURE] Sweet Fairy by MaiTrang59
18.WITCH
[6/6/2017] [SIGNATURE] Witch by MaiTrang59
19.DJ SONA
[12/6/2017] [SIGNATURE] DJ Sona by MaiTrang59
20.PLAY THE VIOLIN
[5/4/2017] [Signature] Play The Violin by MaiTrang59
21.PLAY WITH BUTTERFILES
[12/8/2017] [SIGNATURE] Play with Butterflies by MaiTrang59
22.DARK STAR ORIANNA
[17/7/2017] [SIGNATURE] Dark Star Orianna by MaiTrang59
23.COME ON!
[29/5/2017] [SCRAPBOOK] Come on! by MaiTrang59
24.HEY GIRL!
[5/5/2017] [SCRAPBOOK] Hey Girl! by MaiTrang59
25.YOU'RE MY SUNSHINE
[18/4/2017] [SCRAPBOOK] You're my Sunshine by MaiTrang59
26.XAYAH THE RELBEL
[7/4/2017] [SIGNATURE] Xayah The Relbel by MaiTrang59
27.TZUYU
[10/3/2017] [Quotes] TZUYU by MaiTrang59
28.NO NAME
[28/2/2017] [Signature] No Name by MaiTrang59
29.ROOKIE ROOKIE
[23/2/2017] [Scrapbook] Rookie Rookie! by MaiTrang59
30.BLOOD,SWEAT AND TEARS
[24/1/2017] [GIFT FOR YU] BLOOD SWEAT AND TEARS by MaiTrang59
LINK DOWNLOAD : (mình đã bỏ phần topaz ở các Art ra rồi nhé <3) sta.sh/212489iif29y?edit=1
2.PSD COLORING(CLICK VÀO ẢNH LẤY LINK NHA <3)
1.PSD #15
(viết nhầm pre :v)
PSD #15 by MaiTrang59
2.PSD #16
PSD #16 by MaiTrang59
3.PSD #17
Psd #17, by MaiTrang59
4.PSD #18
Psd #18 by MaiTrang59
5.PSD #19
Psd #19 by MaiTrang59
6.PSD #20
Psd #20 by MaiTrang59
LINK DOWNLOAD (ghi lại cho cho chắc ăn Sweating a little...) : sta.sh/213qk0iq6jl0?edit=1
Tài sản nhà tớ chỉ có thế thôi à :( Thông cảm à nha :(
Tag(có 2 bạn nhé) :iconyu-designer: :iconminecucheo:
Link download đã ở trên hết rồi nhé :D (Big Grin) 
MÌNH ĐÃ CREDIT CỦA CÁC ART Ở TRONG GALLERY RỒI NHÉ! <3
DÙNG THÌ CREDIT
:iconmaitrang59: với ạ :) 
Không làm đúng luật thì tự biết hậu quả a~~

Mình đã share lên tận mặt rồi thì đừng có mà DOWN CHÙA nha các cậu!Hèn lắm :| (Blank Stare) 
Luật dành cho những watcher của tớ <3 Nod :

                               WATCH + FAVOURITE + COMMENT = DOWNLOAD  

Hẹn gặp lại các cậu trong các Pack Share sau! <3

                                                      -BYE BYE-
deviantID

MaiTrang59's Profile Picture
MaiTrang59
No Game No Life
Artist | Student | Traditional Art
Vietnam
À nhông~~
Hôm nay rảnh nên tiện thể viết cái tự bạch ở D.A
Tên : Trang
D.O.B : 28/11
Cung : Nhân Mã
Sở thích : design,chơi,ăn kem,...
Sở ghét : Bị gò bó,học,...
Tính cách : Sáng nắng chiều mưa
Quý loại người : hiền lành,tốt bụng,design đẹp,biết chia sẻ
Ghét loại người : chảnh,điệu đà,design đẹp nên cho mình là nhất,nói xấu người khác,suốt ngày đi kiếm chuyện với người khác
Idol :
1.TWICE

2.BLACKPINK

3.RED VELVET

4.Taylor Swifts

5.OH MY GIRL

6.SNSD

7.JESSICA

8. EXID

À mà nhớ Watch cho tớ nha!Tớ thương <3
Interests

Commissions

SIGNATURE
Bạn muốn một Art Signature như thế không ??
Yên tâm,tôi sẽ làm cho bạn :)
Chỉ cần với 10 points bạn sẽ có nó :)
BẢNG ĐĂNG KÍ 
Name :
Màu sắc :
Render :
Resourse :
Cần gì thêm :

Thế là xong rồi! <3
-----------------------------------------------------------------
Want an Art Signature like that?
Rest assured, I will make you :)
Just with 10 points you will have it :)
Sign-up board:
Name :
Color :
Render :
More :
Done <33 (Sr i bad english)
SCRAPBOOK
Bạn có muốn 1 scapbook tương tự như thế này ? Được rồi,chỉ cần donate cho tớ 20 points và gửi yêu cầu như : Res,render,... . Và sent luôn PSD cho các cậu,Ok?
BẢNG ĐĂNG KÍ :
Name*:
Render*:
Res :
More :

( * là bắt buộc nha )
Thế là xong <33
------------------------------------------
Do you want a scrapbook similar to this? Okay, just donate to me 20 points and send me requests like: Res, render, .... And sent PSD to you, Ok?
Sign-up board : 
Name* :
Render* :
Res :
More :

(* Is required)
Done <33 (Sr i bad english)

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconright-braine:
Right-Braine Featured By Owner Dec 31, 2018  New Deviant Hobbyist Artist
banhmichammuoivung here!
I am sorry,but i moved to this account.
Old acc is dead :( (Sad)
Reply
:iconalicelilian:
AliceLilian Featured By Owner Mar 16, 2018
Watch back ? 
Reply
:icontrachtrachh:
TrachTrachh Featured By Owner Mar 9, 2018  Student Interface Designer
Watch back ? <3
Reply
:iconbanhmichammuoivung:
banhmichammuoivung Featured By Owner Jan 15, 2018  Hobbyist Artist
HI1
Reply
:iconrikah-army:
RiKah-ARMY Featured By Owner Dec 31, 2017  Student Traditional Artist
.Làm quen nha?
.Chúc mừng năm mới <3
Reply
:iconmaitrang59:
MaiTrang59 Featured By Owner Jan 3, 2018  Student Traditional Artist
Trang/g
Reply
:iconrikah-army:
RiKah-ARMY Featured By Owner Jan 3, 2018  Student Traditional Artist
RiKah/G/2k4
-Xưng hô sao?
Reply
:iconmaitrang59:
MaiTrang59 Featured By Owner Jan 4, 2018  Student Traditional Artist
tớ/cậu nhé
Reply
(1 Reply)
:iconliquidgtx:
LiquidGTX Featured By Owner Dec 24, 2017  Hobbyist Interface Designer
watch back xD
Reply
:iconrikah-army:
RiKah-ARMY Featured By Owner Nov 27, 2017  Student Traditional Artist
Sinh nhật vui vẻ nha,mình chúc sớm,sợ mai mk bận
Reply
Add a Comment: