Shop Forum More Submit  Join Login
About Varied / Professional acmMale/Turkey Recent Activity
Deviant for 12 Years
Needs Core Membership
Statistics 117 Deviations 2,210 Comments 126,675 Pageviews
×

Newest Deviations

isimsiz-noname by mahlukat isimsiz-noname :iconmahlukat:mahlukat 22 5 40binalevi by mahlukat 40binalevi :iconmahlukat:mahlukat 8 1 Belus by mahlukat Belus :iconmahlukat:mahlukat 27 5 Rhodes Island by mahlukat Rhodes Island :iconmahlukat:mahlukat 7 1 Sah-i Merdan by mahlukat Sah-i Merdan :iconmahlukat:mahlukat 10 5 fivestones by mahlukat fivestones :iconmahlukat:mahlukat 11 3 Hoca Ahmed Yesevi by mahlukat Hoca Ahmed Yesevi :iconmahlukat:mahlukat 19 4 ataturk by mahlukat ataturk :iconmahlukat:mahlukat 53 17 deli gucuk by mahlukat deli gucuk :iconmahlukat:mahlukat 25 2 union of three by mahlukat union of three :iconmahlukat:mahlukat 18 4 simurgh by mahlukat simurgh :iconmahlukat:mahlukat 67 6 yol gosteren by mahlukat yol gosteren :iconmahlukat:mahlukat 63 6 ridjalal-ghayb 'ricalu'l gayb' by mahlukat ridjalal-ghayb 'ricalu'l gayb' :iconmahlukat:mahlukat 53 29 Kaddafi by mahlukat Kaddafi :iconmahlukat:mahlukat 41 10 ganesha by mahlukat ganesha :iconmahlukat:mahlukat 59 8 dirilen agac by mahlukat dirilen agac :iconmahlukat:mahlukat 65 12

Random Favourites

In The Streets by Skia In The Streets :iconskia:Skia 1,681 60 Vixen by Skia Vixen :iconskia:Skia 1,401 72 Music and The Dance by SuicideBySafetyPin Music and The Dance :iconsuicidebysafetypin:SuicideBySafetyPin 193 126 saksilar by annemi-aramam-lazim saksilar :iconannemi-aramam-lazim:annemi-aramam-lazim 10 2 yaz gunleri by annemi-aramam-lazim yaz gunleri :iconannemi-aramam-lazim:annemi-aramam-lazim 14 0 Gyrfalcon by Asura-Valkyrie Gyrfalcon :iconasura-valkyrie:Asura-Valkyrie 15 3 Assyrian by kiavashjp Assyrian :iconkiavashjp:kiavashjp 59 14 Rex by Akiman Rex :iconakiman:Akiman 3,474 138 Red Sonja by MelikeAcar Red Sonja :iconmelikeacar:MelikeAcar 185 30 2nd Townscape - Market3 by themozack 2nd Townscape - Market3 :iconthemozack:themozack 6 4 into the light VI by musicandphotography into the light VI :iconmusicandphotography:musicandphotography 380 7 2nd Townscape - BicycleDis by themozack 2nd Townscape - BicycleDis :iconthemozack:themozack 7 0 sinsimito by Atanasio sinsimito :iconatanasio:Atanasio 129 10 holdu by StefanThompson holdu :iconstefanthompson:StefanThompson 122 14 april by shucupa april :iconshucupa:shucupa 22 0 Organic Centric Something... by Immy-is-Thinking Organic Centric Something... :iconimmy-is-thinking:Immy-is-Thinking 52 43

Activity


deviantID

mahlukat's Profile Picture
mahlukat
acm
Artist | Professional | Varied
Turkey
BU UYARIYI YAPMAK ZORUNDA KALDIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM AMA ÇİZİMLERİM BİR ÇOK İNTERNET SİTESİ, YAYINEVLERİ VE TV KANALLARI TARAFINDAN İZNİM OLMAKSIZIN KULLANILMAKTADIR.

Bu sitede yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon ve video dosyaları ve tasarımları, 5846 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat gereği korunmakta olup, ticari kullanım veya dağıtım amaçlı kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılarak veya aynı şekilde kopyalanarak başka sitelerde kullanılamaz.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun

-66. Maddesi ile Manevi ve mali hakları tecavüze uğrıyan kimsenin tecavüz edene karşı tecavüzün ref'ini dava edebileceğine,
-68. Maddesi ile eseri, icrayı, fonogramı veya yapımları hak sahiplerinden Kanuna uygun yazılı izni almadan, işleyen, çoğaltan, çoğaltılmış nüshaları yayan, temsil eden veya hertürlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenlerden, izni alınmamış hak sahipleri sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya Kanun hükümleri uyarınca tespit edilecek rayiç bedelin en çok üç kat fazlasını isteyebiliceğine,
-69. maddesi ile Mali veya manevi haklarında tecavüz tehlikesine maruz kalan eser sahibnin muhtemel tecavüzün önlenmesini dava edebileceğine ve Vakı olan tecavüzün devam veya tekrarı muhtemel görülen hallerde de aynı hüküm cari olacağına ,
-70. Maddesi ile Manevi hakları haleldar edilen kişinin , uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat ödenmesi için dava açabileceği ile Mali hakları haleldar edilen kimsenin , tecavüz edenin kusuru varsa haksız fiillere mütaallik hükümler dairesinde tazminat talep edebileceğine
ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Ceza davaları
FSEK 71.manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz teşkil eden ceza davası açılabilecek suçlar belirlenmektedir. 72. Maddede ise Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerine ilişkin düzenleme yapılmıştır1. Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz teşkil eden suçların belirlendiği 71. Madde

Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek:

1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
2. Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis cezasının üst sınırı beş yıl olup, adlî para cezasına hükmolunamaz.
3. Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.
4. Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunan kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
5. Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
6. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı, tanınmış bir başkasının adını kullanarak çoğaltan, dağıtan, yayan veya yayımlayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.
Bu Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen fiilleri yetkisiz olarak işleyenler ile bu Kanunda tanınmış hakları ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sağlayıcılar hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur

Hukuka aykırı olarak üretilmiş, işlenmiş, çoğaltılmış, dağıtılmış veya yayımlanmış bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı satışa arz eden, satan veya satın alan kişi, kovuşturma evresinden önce bunları kimden temin ettiğini bildirerek yakalanmalarını sağladığı takdirde, hakkında verilecek cezadan indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir.’hükmünü amirdir.
Come, come, whoever you are.
Wanderer, idolator, worshipper of fire,
come even though you have broken your vows a thousand times,
Come, and come yet again.
Ours is not a caravan of despair.

www.facebook.com/mahluukat
  • Listening to: ankara
  • Reading: ihsan oktay anar
  • Watching: ...

Comments


Add a Comment:
 
:iconhavariyun:
havariyun Featured By Owner Apr 15, 2015
Sanatınızı sağda solda görerek hayran kalmıştım. Burdada sizi bulmak hakiakten çok güzel. Profil resminizdende eski kalenderilere benzediğinizi görünce daha bi sevindim. Sanatınız için teşekkür ederim.
Reply
:iconskelletonasshole:
skelletonasshole Featured By Owner Jul 19, 2014
awesome!! talent!
Reply
:iconzagora6129:
zagora6129 Featured By Owner Jan 11, 2014
ihsan oktay anar'ı okur gibiyim çizimlerinde, saheser her biri.
Reply
:iconkulfukara:
KulFukara Featured By Owner Jan 9, 2014   Writer
baya Sessizliktesin İmanım *
Reply
:iconmahlukat:
mahlukat Featured By Owner Jan 19, 2014  Professional General Artist
Nasip, kısmet
Reply
:iconkiavashjp:
kiavashjp Featured By Owner Jul 1, 2013  Professional Filmographer
Thanks for Fave,.. your works is fantastic,.. and there is many eastern Art Like 1001 night,. I love it. :)
Reply
:iconloonyleo:
loonyleo Featured By Owner Jan 31, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Dostum beni ekle, süper çiziyorsun, devamını da bekleriz :)
Reply
:iconklmsilgi:
klmsilgi Featured By Owner Dec 20, 2012  Professional Digital Artist
Bu görsel ziyafet için şükranlarımı sunarım...
Reply
:iconilkererdal:
ilkererdal Featured By Owner Nov 16, 2012  Student Digital Artist
Harikasınız tebrikler!
Reply
:iconyelusyalem:
YelusYalem Featured By Owner Oct 27, 2012
Anadolu motiflerini özgün tarzınla işlemeye devam et. Kültürüne sahip çıkma yapını sevdim.. İlginci o ki bende bugün Hacıbektaştaydım.
Reply
Add a Comment: