mahanayuriri's avatar
43 Watchers9K Page Views75 Deviations
Cover Anime Zing Me
6
2
Zack - Boyfriend Cassandra
0
1
Cassandra and Sophie
3
7
Cover Anime Zing Me
2
2
Mary Fan Button
Mary Fan Button
2
3
6
1
Cassandra Summer
5
0
Cover Musa Zing Me
12
3
PNG Frame
1
2
Cassandra and Amelia
5
1
See all
Mar 15
Vietnam
Deviant for 5 years
Badges
Super Llama: Llamas are awesome! (32)

Comments42

anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
AshianaAquaris's avatar
AshianaAquaris|Hobbyist Digital Artist
:cake: Happy birthday!
Reply  ·  
StellaStarWinx12's avatar
StellaStarWinx12|Student Digital Artist
hi miss u
Reply  ·  
Mihato-189's avatar
wat back pls!
Reply  ·  
Winx-Cute-Girls's avatar
Winx-Cute-Girls|Hobbyist Digital Artist
A hình như hồi đó mình thấy cái tên " Trương Tiểu Phụng" đây mà.... 
Reply  ·  
mahanayuriri's avatar
- Thì sao đây ? Trương Tiểu Phụng nhưng sinh ra tại Việt Nam , lớn lên tại Việt Nam nhé ? Muốn thì tôi nói ý nghĩa tên tôi cho nghe ?
Reply  ·  
Winx-Cute-Girls's avatar
Winx-Cute-Girls|Hobbyist Digital Artist
Thế tôi thì sao ấy nhở ? Ui tự nhiên được làm Việt kiều sin ra tại TQ
Reply  ·  
mahanayuriri's avatar
- Việt Kiều mà sinh ra từ TQ thì hay ho gì =))
Reply  ·