Comments4
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
ScourgesBlood's avatar
ScourgesBloodNew Deviant
Wyszło świetnie. 
EvkaDrawings's avatar
EvkaDrawingsHobbyist Digital Artist
O panie! Bardzo ładne, ale z pyszczka to taka trochę: "O, dzieciątko! Chcesz cukierka? Jak to nie? I tak dostaniesz, więc chcesz czy nie? Nooo, dobre dziecko."
Przygoda's avatar
Bezbłędne! i przy okazji bardzo sympatyczne.
MaeraFey's avatar
MaeraFeyHobbyist General Artist
Dziękuję. ^^ Cieszę się, że tak myślisz.
©2019 DeviantArt
All Rights reserved