Deviation Actions

Lysandr-a's avatar

Fire mountains

Published:
By
1K Views
I feel like it is time to practice painting environment now.
--
refs used
Image details
Image size
700x495px 181.4 KB
© 2011 - 2022 Lysandr-a
Comments14
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Lysandr-a's avatar
:D Děkuji :) No Dalí bych být nechtěla.
Ale zato se chystám v nějaké dohledné době udělat pěkného draka. Rozhodně na to mám chuť :)
Tví draci mě inspirovali.