lw-winetou on DeviantArthttps://www.deviantart.com/lw-winetou/art/sketch-286121243lw-winetou

Deviation Actions

lw-winetou's avatar

sketch

By
Published:
272 Views

Description

po dłuższym czasie próba rysunku :/ niestety brakuje mi ostatnio czasu i dawno już nie rysowałem niczego więc próba jest troszkę nieudana (może i nie wygląda źle ale nie wygląda tak jak powinno :P nie przypomina w 100% rysowanej osoby :( )
Image size
750x994px 342.11 KB
© 2012 - 2024 lw-winetou
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In