lw-winetou's avatar

she - sketch 2

2 0 221 (1 Today)
By lw-winetou   |   
Published: March 10, 2011
© 2011 - 2020 lw-winetou
Powrotów do ołówka ciąg dalszy ... trochę długo nie rysowałem i teraz się trzeba przyzwyczaić :P ale jakoś to chyba wychodzi co ?

Tutaj szkic 1 :) oraz krok po kroku (dla szkicu pierwszego) :P
[link] (she - sketch 1)
[link] (she - sketch 1 - progress)
Image size
1000x750px 230.5 KB
Comments0
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In