lw-winetou on DeviantArthttps://www.deviantart.com/lw-winetou/art/she-sketch-2-200395212lw-winetou

Deviation Actions

lw-winetou's avatar

she - sketch 2

By
Published:
262 Views

Description

Powrotów do ołówka ciąg dalszy ... trochę długo nie rysowałem i teraz się trzeba przyzwyczaić :P ale jakoś to chyba wychodzi co ?

Tutaj szkic 1 :) oraz krok po kroku (dla szkicu pierwszego) :P
[link] (she - sketch 1)
[link] (she - sketch 1 - progress)
Image size
1000x750px 230.5 KB
© 2011 - 2024 lw-winetou
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In