Deviation Actions

lw-winetou's avatar

ParanoyaCMS - Graphs

Published:
By
357 Views

Description

Nowa funkcjonalność w ParanoyaCMS (a właściwie stara tylko odświeżona) - wykresy przedstawiające liczbę odwiedzin.

Tym razem postanowiłem się zmierzyć z elementem canvas dzięki czemu wygląda to o niebo lepiej :)

Więcej odnośnie ParanoyaCMS można znaleźć na utworzonym specjalnie do tego celu profilu dostępnym pod linkiem:

[link]
Image details
Image size
956x918px 365 KB
© 2012 - 2023 lw-winetou
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In