Deviation Actions

lw-winetou's avatar

Curriculum Vitae

By lw-winetou
Projekt elektronicznego CV przeznaczony do użycia prywatnego - czyli klientem byłem ja sam. Na projekcie się nie skończyło i gotową stronkę oglądać i podziwiać można pod adresem:

[link] - cv.paranoya.info

Całość kodu stronki (html, css, javascript i to czego nie widać bo siedzi od strony serwera) to moja sprawka i stanowi "popis" moich umiejętności - takie małe programistyczne portfolio.
Image details
Image size
1000x2125px 619.25 KB
Published:
© 2012 - 2021 lw-winetou
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In