Shop Forum More Submit  Join Login
Họ tên chủ nhà: Lv Trang Anh ( Pj )
D.O.B : 08-10-2000
Facebook: www.facebook.com/gu.miho.37266
Gmail: lyvutranganh@gmail.com
Zing me: me.zing.vn/u/classdaydesonline…
Số điện Thoại: 0124.333.2006
____________________________________________________________________________________

   Những bộ ảnh trong Wall mình đều là do mình cắt. Lấy hoặc sử dụng ghi nguồn ( tên người cắt ) giùm.
   Nếu muốn có thêm nhiều bộ Stock đẹp, nhiều hơn nữa. Hãy Watch mình, mình sẽ thường xuyên CUT . Watch Me ! 
Những bộ Stock trên đảm bảo đẹp, dễ sử dụng, HQ, Màu sắc chất lượng , nét,... 
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×

More from DeviantArtDetails

Submitted on
November 28, 2014
Link
Thumb

Stats

Views
206
Favourites
0
Comments
0