Shop Forum More Submit  Join Login
Rarity by Lunajula Rarity by Lunajula
Nienawidzę jej grzywy Clap 
:icontroyane62:
TroyanE62 Featured By Owner Mar 9, 2015  Hobbyist Traditional Artist
wow!
W końcu narysowałaś Rarity!
Wyszła czadowo, jeden z twoich lepszych rysuneczków, a grzywa wyszła ci wspaniale :D


~Szczepan
Reply
:iconb-ubi:
B-UBI Featured By Owner Feb 28, 2015  Student Digital Artist
Ładnie wyszedł ci ogon
Reply
:iconbarbarascalassara:
BarbaraScalassara Featured By Owner Feb 28, 2015
Good, i love rarity
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
February 28, 2015
Image Size
217 KB
Resolution
941×1081
Link
Thumb

Stats

Views
40
Favourites
1 (who?)
Comments
3
Downloads
0
×