Shop Forum More Submit  Join Login
Luna by Lunajula Luna by Lunajula
:iconrainbow-note:
Rainbow-Note Featured By Owner Dec 18, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Welp, to jest najlepszy z trzech rysunków. I tak jak na początek to świetnie ci idzie. 
Najlepsze są oczy, staraj się robić ciemniejszy kontur wokół nich, i nie zapominaj o źrenicy. 
Prawe skrzydło trochu jej przycięłaś. A lewe ma za krótkie piórka. 
I jeszcze jedno, spróbuj nie robić aż takiego poszarpanego konturu c:
Ode mnie wszystko. W razie czego pytaj. 
~Noteś
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
December 5, 2014
Image Size
95.0 KB
Resolution
576×788
Link
Thumb

Stats

Views
43
Favourites
1 (who?)
Comments
1
Downloads
0
×