Deviation Actions

LubomirCenovsky's avatar

Forest fruit

Scene for czech blender forum competition on theme "Forest fruit".
Done in Blender 2.62
Texturing and postproduction in Gimp 2.7.4
Image details
Image size
1920x1500px 2.9 MB
Published:
Comments4
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
GTaurus's avatar
Kromě toho levitování, je to nedotažené když pominu ten přepal na houbě tak je lowres textura houby... vyzdvihl bych toho sneka ten se povedl na 1 :) za to jahudka seminka vypadaji geometricky přesně vymodelované a ty lístky působí dost stopořeně a na tu jahůdku by se hodilo použít rampshadery a subsurface scattering :)

G_T
LubomirCenovsky's avatar
Díky za zhodnocení kladů i záporů práce. Nedokonalostí už jsem si vědom a při příštích pracích se tomu budu snažit vyvarovat.
LubomirCenovsky's avatar
I'm glad you like it :-)
Aaloka's avatar
ahah, nice. ^^