Loo-Luyi's avatar
TEXTURE SHARE PACK 3
By Loo-Luyi   |   Watch
865 407 15K (1 Today)
Published: November 23, 2014
© 2014 - 2019 Loo-Luyi

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình về 2 bộ Texture trước :"3 


Lộ rất lấy lòng biết ơn khi mấy cái texture đó thật sự không đẹp :"( 


Về bộ lần này còn tệ hơn rất nhiều so với 2 bộ trước :"( 


Và lần này Lộ share Free :"> Dot Bullet (Green) - F2U! Link Dow:  Texture -byloo

Dot Bullet (Green) - F2U! Credit: All in my Fav ~ thanks all :")
Dot Bullet (Green) - F2U!  Fav And Cmt Ìf you Dow
Rainbow Dot Bullet - F2U! KHI SỬ DỤNG LÀM ƠN CREDIT DÙM MÌNH NHÉ
Rose Red Bullet - F2U! KHI LẤY THÌ LÀM ƠN COMMENT CHO MÌNH BIẾT
Light Purple Bullet - F2U! ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU NẾU KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH
                   ------------------------------------------------------------THÂN-------------------------------------------------------------------
Image size
800x1200px 1.5 MB
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (406)
Tsudere-Hina's avatar
Tsudere-Hina|Student Traditional Artist

- Thanks

Reply  ·  
nabathanh's avatar
Mình xin ạ 
Reply  ·  
leeryna's avatar
mình xin ạ <3
Reply  ·  
du1485's avatar
Mình xin ạ <3<3<3
Reply  ·  
LadyoftheApocalypse's avatar
LadyoftheApocalypse|Hobbyist General Artist
Thank you these are very nice!
Reply  ·  
thutrang5adqc's avatar
Mình xin ạ :3
Reply  ·  
jujuotseven's avatar
tớ xin ah :3 
Reply  ·  
xclxpsx's avatar
bae ưi tớ xin nhé ;-; tớ hứa ghi credit đầy đủ ;-; <3
Reply  ·  
YoonMinYoung's avatar
YoonMinYoung|Student Interface Designer
thanks <3
Reply  ·  
ginspretty's avatar
ginspretty|Student Interface Designer
Xin ạ <3
Reply  ·  
UchihaKayoko's avatar
Tớ xin ạ <3
Reply  ·  
LinhHuong123's avatar
mình xin texture nhé! cảm ơn bạn nhiều lắm! <3
Reply  ·  
In-The-Illusion's avatar
In-The-Illusion|Student Traditional Artist
. Thanks ~!
Reply  ·  
IGRT's avatar
IGRT|Hobbyist Interface Designer
Thank you aaa<3
Reply  ·  
S0NGMINO's avatar
Hey ! I downloaded it and used it in a creation, thanks a lot ! ^^
Reply  ·  
lih04's avatar
Cảm ơn
Reply  ·  
levimikasa12's avatar
levimikasa12|Student Interface Designer
Tớ xin
Reply  ·  
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved