Shop Forum More Submit  Join Login
[SHARE] TEXTURE by Loo-Luyi [SHARE] TEXTURE by Loo-Luyi
Uồi ôi >.< thcíh màu như vậy lắm luônnnnnnnnnnn ấy  >.< định share cái pack này :"( không phãi psd đâu TεT chắc chã ai thèm TT∩TT tính thôi TεT huhu  màu mè hết sức :"( nếu nhiều người thích thì tớ share TεT mà chắc không ai đâu :"(
......................................................................................................................................................................................
:happybounce: Love Love :happybounce: Love :happybounce: Love Love +fav:happybounce: :happybounce: Love :happybounce: Love Love :happybounce: :happybounce: Love Love :happybounce: :happybounce: Love :happybounce: :happybounce: Love Love :happybounce: :happybounce: Love Love Share nè =) Cãm ơn các bạn đã ũng hộ :"( nó không đẹp lắm :"( Tớ sài onl nên chĩ có dạng file là PXD mà pts cs cũa các bạn sẽ không mỡ dc chúng đâu nên tớ up lên imgur nhé. Sài thì CREDIT mình nha >.< Đừng trộm cắp. Lấy mà không xin hoặc đem đi share mà không có sự đồng ý cũa mình :"( Nhớ cmt mình gữi qua NOTE đi ha ^^


Nhớ nhe Credit khi sữ dụng :3
 Wat mình cái luôn nhe <3 cãm ơn nhìu * cúi đầu *


Link: imgur.com/a/zC1dm

Credit: All in my Favs
Add a Comment:
 
:iconoohsehunmonxmon:
oohsehunmonxmon Featured By Owner Jul 26, 2018  New Deviant
Thanks
Reply
:iconginspretty:
ginspretty Featured By Owner Jun 18, 2018  Student Interface Designer
thks
Reply
:iconbangchin:
BangChin Featured By Owner Mar 3, 2018
thanks
Reply
:iconrynny2511:
Rynny2511 Featured By Owner Dec 18, 2017
thanks nhiều ạ <3
Reply
:iconmunnoppa:
MunnOPPA Featured By Owner Dec 9, 2017  Student Interface Designer
done
Reply
:icongillbaby:
gillbaby Featured By Owner Nov 20, 2017
tk
Reply
:iconparkyou:
ParkYou Featured By Owner Oct 8, 2017
thanks
Reply
:iconvanessakelle:
vanessakelle Featured By Owner Oct 2, 2017  Student Interface Designer
done
Reply
:iconwindclose:
Windclose Featured By Owner Aug 26, 2017
Done 
Reply
:iconwindclose:
Windclose Featured By Owner Aug 26, 2017
Done 
Reply
:iconhota-kota:
Hota-Kota Featured By Owner Aug 23, 2017
Thanks
Reply
:iconolivia222:
Olivia222 Featured By Owner Aug 6, 2017
Thanks
Reply
:iconlingardaddy1608:
lingardaddy1608 Featured By Owner Jul 15, 2017
tớ cảm ơn ạ
Reply
:iconuyenvu19:
Uyenvu19 Featured By Owner Jul 14, 2017
xin
Reply
:iconthanhnien2104:
thanhnien2104 Featured By Owner Jul 13, 2017
done
Reply
:iconimyoona3005:
imyoona3005 Featured By Owner Jul 12, 2017
Done
Reply
:iconriooppa1304:
RioOppa1304 Featured By Owner Jul 12, 2017
Done
Reply
:iconseasunshine:
SeaSunshine Featured By Owner Jul 7, 2017
thanks
Reply
:iconhuongthiendht:
huongthiendht Featured By Owner Jun 22, 2017
sugarrussh n
Reply
:iconmeeeiyo:
Meeeiyo Featured By Owner Jun 19, 2017  Hobbyist General Artist
tks!
Reply
:iconwindy-mlp-speedpaint:
Windy-Mlp-Speedpaint Featured By Owner Jun 12, 2017  Student Filmographer
That so cute!
Reply
:iconjiruko-cucheoo:
Jiruko-Cucheoo Featured By Owner Jun 8, 2017
done
Reply
:iconluacabest:
luacabest Featured By Owner Mar 31, 2017  Student Artist
Thanks
Reply
:iconyurisuzuki0902:
Yurisuzuki0902 Featured By Owner Mar 23, 2017
tks~
Reply
:iconjuly-nk:
JuLY-NK Featured By Owner Feb 12, 2017  Student Interface Designer
- Thanks
Reply
:iconjm-houta:
JM-Houta Featured By Owner Jan 26, 2017  Hobbyist Interface Designer
- Thank you. <3
Reply
:iconyura253:
YURA253 Featured By Owner Jan 17, 2017
Thank
Reply
:iconginspretty:
ginspretty Featured By Owner Jan 15, 2017  Student Interface Designer
- Thanks
Reply
:iconmeitsuwakouji:
MeiTsuwakouji Featured By Owner Jan 15, 2017
Xin
Reply
:iconmichiko-aka-sakura:
Michiko-aka-Sakura Featured By Owner Jan 6, 2017
Xin
Reply
:iconcuonggraysama:
cuonggraysama Featured By Owner Dec 29, 2016
Thanks
Reply
:iconminzbts:
MinzBTS Featured By Owner Dec 19, 2016
mơn ạ <3
Reply
:iconshinjuchin:
Shinjuchin Featured By Owner Dec 15, 2016
Thanks~~~
Reply
:icondanielladeviant:
DaniellaDeviant Featured By Owner Dec 9, 2016
thanks
Reply
:iconmakiyuu146:
Makiyuu146 Featured By Owner Dec 2, 2016
Thanks
Reply
:iconjanghyemin:
JangHyeMin Featured By Owner Nov 23, 2016
thanks
Reply
:iconminah-joo2k4:
Minah-Joo2k4 Featured By Owner Nov 21, 2016
. Done
Reply
:iconasu-kawaii:
Asu-Kawaii Featured By Owner Nov 19, 2016
done 
Reply
:iconmixi0509:
mixi0509 Featured By Owner Nov 18, 2016
THANKS
Reply
:iconnattbest:
NattBest Featured By Owner Nov 13, 2016  Student Interface Designer
Thanks :v 
Reply
:icontranpham2127:
TranPham2127 Featured By Owner Nov 10, 2016
Thanks
Reply
:iconparkhm7474:
parkhm7474 Featured By Owner Nov 7, 2016
xin
Reply
:iconyoosayaakari:
Yoosayaakari Featured By Owner Nov 5, 2016
xin
Reply
:icontaanu-chaan:
Taanu-chaan Featured By Owner Nov 4, 2016  Hobbyist Digital Artist
Thanks <3
Reply
:iconrosezeep:
Rosezeep Featured By Owner Oct 25, 2016  Student Interface Designer
Thanks
Reply
:iconrycucheo:
Rycucheo Featured By Owner Oct 1, 2016  Student Artist
Tks
Reply
:iconmo-riv:
mo-riv Featured By Owner Oct 1, 2016   Digital Artist
thanks :)
Reply
:iconcyrainann:
CYRainAnn Featured By Owner Sep 12, 2016  Student Interface Designer
Thanks
Reply
:iconrheachann:
RheaChann Featured By Owner Aug 30, 2016  Student Interface Designer
tks
Reply
:iconbt2k3:
BT2k3 Featured By Owner Aug 27, 2016  Student Artist
Thanks
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 27, 2014
Image Size
3.7 MB
Resolution
880×2000
Link
Thumb

Stats

Views
9,518
Favourites
596 (who?)
Comments
365
Downloads
1,255
×