Shop Forum More Submit  Join Login
PACK PSD BY LOO LUYI by Loo-Luyi PACK PSD BY LOO LUYI by Loo-Luyi
balloon Chuyện là sắp năm mới balloon 
Caramel dansen emote Hôm nay Lộ trưng bày PSD Caramel dansen emote 
la in love Pack này gồm 6 coloring và 4 cover zing mela in love 
:bird: 4 cover làm trong cả trưa không ngủ của Lộ :bird: 
:scared: Cho nên Lộ biết nó xí mà, tất cả đều có nhiều thiếu sót lớn cả, Các cover đều không có gì đặc biệt cả, đặc biệt là coloring.:scared: 


Ai lấy thì

WAT+FAV+CMT=LINK 

LINK: Packpsdlooluyi

* ai lấy mà không Fav làm chó,  thể hiện mình là người nhe*


Credit: :iconpinkypandaa: and all in my fav list~

Cực kì ghét những người unwatch~ Nếu bạn muốn lấy mà không muốn watch tớ thì không cần miễn cưỡng nhấn nút watch. rồi sau đó lại unwatch~ 

CREDIT: :iconloo-luyi: khi bạn sử dụng 
  Nếu không Credit thì Lộ EXO : Baekhyun WI  :v hoặc Dance lessons  hay là fair fight :v
Add a Comment:
 
:iconrano4:
Rano4 Featured By Owner Feb 13, 2018  Hobbyist Interface Designer
PERFECT
Reply
:iconhajima2003:
Hajima2003 Featured By Owner Feb 5, 2017  Student Artist
Xin 
Reply
:iconryuko-mie:
Ryuko-Mie Featured By Owner Oct 16, 2016
Thanks
Reply
:iconracchan88:
Racchan88 Featured By Owner Aug 2, 2016
Cảm ơn Lộ nhiều Ồ v Ố
Reply
:iconkhanhvy308:
khanhvy308 Featured By Owner Jul 29, 2016  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconhami-park:
hami-park Featured By Owner Jun 25, 2016
. xin
Reply
:iconhowlsc:
HowlSC Featured By Owner Jun 7, 2016
Thanks
Reply
:iconsako-sun:
Sako-Sun Featured By Owner May 14, 2016
- xin
Reply
:iconlanlan6a1:
lanlan6a1 Featured By Owner May 13, 2016
done
Reply
:iconkyungjae2k:
KyungJae2k Featured By Owner Apr 23, 2016  Student Traditional Artist
- Done 
Reply
:icondauchi024:
dauchi024 Featured By Owner Mar 26, 2016  Student Traditional Artist
Xin
Reply
:iconleeyoungmyung:
Leeyoungmyung Featured By Owner Mar 13, 2016  Student Interface Designer
Xin ạ Love 
Reply
:iconmariebepauline:
MarieBePauline Featured By Owner Feb 26, 2016
xin !
Reply
:iconyuko-nisaki:
Yuko-Nisaki Featured By Owner Feb 4, 2016
. Xin 
Reply
:iconchristmascouple:
ChristmasCouple Featured By Owner Jan 22, 2016  Student Artist
- Xin.
Reply
:iconnozomi139:
Nozomi139 Featured By Owner Jan 9, 2016  Student
- Xin
Reply
:icongeunyeo11:
geunyeo11 Featured By Owner Jan 6, 2016
thx
Reply
:iconakipandesign:
akipandesign Featured By Owner Jan 3, 2016
Xin
Reply
:iconrikka-tan:
Rikka-Tan Featured By Owner Dec 30, 2015  Student Artist
xin
Reply
:iconbichquyen:
bichquyen Featured By Owner Dec 10, 2015  Student Artist
xin
Reply
:iconlightvk2207:
LightVK2207 Featured By Owner Oct 24, 2015
tks
Reply
:iconzeyjey:
zeyjey Featured By Owner Oct 22, 2015  Hobbyist Interface Designer
thanks!
Reply
:iconleetm:
LeeTM Featured By Owner Oct 3, 2015  Student Interface Designer
done
Reply
:iconmimi08yy:
mimi08yy Featured By Owner Sep 19, 2015  Student Interface Designer
- xin
Reply
:iconheo61:
Heo61 Featured By Owner Sep 14, 2015
WAT+FAV+CMT=LINK
Reply
:iconsunhamdeso256:
sunhamdeso256 Featured By Owner Sep 8, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconmiiheartfilia148:
MiiHeartfilia148 Featured By Owner Aug 25, 2015
- xin
Reply
:iconnariescute:
NariesCute Featured By Owner Aug 18, 2015
WAT+FAV+CMT=LINK 
Reply
:iconluiredesigner3:
LuireDesigner3 Featured By Owner Aug 14, 2015  Student Interface Designer
WAT+FAV+CMT=LINK 
Reply
:iconmiiheartfilia148:
MiiHeartfilia148 Featured By Owner Aug 7, 2015
- Xin
Reply
:iconmun290504:
Mun290504 Featured By Owner Aug 1, 2015  Student Interface Designer
- Xin 
Reply
:iconmeocucheogirl:
Meocucheogirl Featured By Owner Jul 20, 2015
DONE
Reply
:iconmana-aikatsu:
Mana-Aikatsu Featured By Owner Jul 18, 2015  Student Traditional Artist
xin
Reply
:iconkinoshita-san:
Kinoshita-san Featured By Owner Jul 8, 2015
Xin ạ
Reply
:iconquynhcutie:
quynhcutie Featured By Owner Jul 5, 2015
- xin
Reply
:iconyirice:
YiRice Featured By Owner Jul 1, 2015  Student Artist
xin
Reply
:iconjusttheodora1003:
justtheodora1003 Featured By Owner Jun 22, 2015  Student General Artist
Em lấy nha. Cơ mà thích cái câu
  Nếu không Credit thì Lộ EXO : Baekhyun WI
Reply
:iconbyulbabe:
ByulBabe Featured By Owner Jun 18, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconryxoxol:
Ryxoxol Featured By Owner Jun 14, 2015
xin
Reply
:iconcumeuuaena:
cumeuuaena Featured By Owner Jun 5, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconminahdsw:
MinahDSW Featured By Owner May 30, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconanirahwang:
AniraHwang Featured By Owner May 26, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconalmaamemiya:
AlmaAmemiya Featured By Owner May 21, 2015
- xin
Reply
:iconmialipink:
mialipink Featured By Owner May 19, 2015
WAT+FAV+CMT=LINK 
Reply
:iconharyukimiyu:
HaryukiMiyu Featured By Owner May 16, 2015
WAT+FAV+CMT=LINK 
Reply
:iconjynniexo:
JynnieXO Featured By Owner May 13, 2015
tớ xin
Reply
:iconflowercouple:
FlowerCouple Featured By Owner May 5, 2015  Student Interface Designer
- Xin
Reply
:iconnnbt82:
NNBT82 Featured By Owner May 5, 2015
xin ạ :3 clor xinh woo :D
Reply
:icontthanhphatt:
TThanhPhatt Featured By Owner Apr 28, 2015  Student Interface Designer
WAT+FAV+CMT=LINK 
Reply
:iconjellyjung01:
jellyjung01 Featured By Owner Apr 25, 2015
Xin :3
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 28, 2014
Image Size
2.7 MB
Resolution
980×1800
Link
Thumb

Stats

Views
5,063
Favourites
289 (who?)
Comments
257
Downloads
133
×