Morning Glommy

1 min read
lock-unlock's avatar
By lock-unlock
0 Favourites
0 Comments
1K Views
bagaimanapun juga. di pagi yang terang benderang ini. saya merasa galau. #menanti sesuatu yang saya tidak tahu itu nyesek.
Published:
© 2016 - 2020 lock-unlock
Comments0
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In