Deviation Actions

llmatako's avatar

Autonomous Republic of Crimea

By llmatako
19 Favourites
0 Comments
1K Views
Flag map of Crimea. Kırım Özerk Cumhuriyeti bayraklı haritası.png

18 Mayıs 1944'te sürgün edilen binlerce Kırım Türkü'nün anısına...

Dilde birlik, işte birlik, fikirde birlik!

~ İsmail Bey Gaspıralı
Image details
Image size
600x389px 29.71 KB
Published:
© 2013 - 2021 llmatako
Comments0
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In