Shop Forum More Submit  Join Login
PSD Coloring #01 by LittleLeaf2k PSD Coloring #01 by LittleLeaf2k
Oh yeah~ Gần nửa tháng rồi mà cái D.A nó vẫn cứ mốc meo thế này, chắc bị bơ cmnr /tủi thân/. Sắp thi rồi mà. Không biết mí bạn bao giờ thi mà mình tận cuối tháng mới thi nè, đúng Noel nữa chứ TvT Kiểm tra liên miên mấy bữa nay luôn. Buồn đời thế là cùng...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MV mới của TTS max nung ninh luôn, yêu mấy chế vđ <333 Cả Sings for you của EXO nữa, không hiểu cái MV nó nói gì nhưng nghe vẫn cứ bị phê @~@ Nhớ hồi Miracles in December quớ à. Ahihi~ Chắc cháu chớt mất...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thực sự cái clr ở trên không biết giới thiệu thế nào cả, ngu văn qua à TwT Nhưng yên tâm là không phá art đâu, nhìn vậy thôi chứ dùng cũng được ha =v= Cứ down về dùng là biết liền à <333

Ai lấy thì nhớ giùm mình:

Bullet; GreenFAV+fav  + COMT + WATCH deviantART  = DOWNLOADBullet; Green


Bullet; Blue PLEASEBullet; Blue 

Bullet; Red DON'T CROP, EDIT OR CLAIM AS YOUR
 Bullet; Red 
Bullet; Red DON'T SELL OR SHARE ANY WHERE Bullet; Red
 
Bullet; Red CREDIT :iconhannxoxo2k: IF YOU DOWNLOAD AND USE Bullet; Red 
(Please, don't credit in your fav)

Bullet; Yellow HOPE YOU LIKE IT 


Add a Comment:
 
:iconmoonsenpaiz:
moonsenpaiz Featured By Owner Jul 5, 2019
tks
Reply
:icontalitaana:
talitaana Featured By Owner Jun 24, 2019  New Deviant
thanks!
Reply
:iconryxoxol:
Ryxoxol Featured By Owner Jun 23, 2019
thanks
Reply
:iconlillyharuna:
LillyHaruna Featured By Owner Apr 29, 2019
tks
Reply
:iconchihirominami6:
chihirominami6 Featured By Owner Jan 16, 2019  Student Interface Designer
done
Reply
:iconlimmiee:
Limmiee Featured By Owner Jan 15, 2019
thanks
Reply
:iconsenoritaclifford:
senoritaclifford Featured By Owner Jan 3, 2019
Thank you so much!
Reply
:iconngantruong20:
ngantruong20 Featured By Owner Oct 21, 2018
tks
Reply
:iconhayki-kun:
Hayki-Kun Featured By Owner Jul 21, 2018
Thanks <3
Reply
:iconnovvnyanko:
novvnyanko Featured By Owner May 24, 2018  Hobbyist General Artist
thanks
Reply
:iconhwangsinbb:
hwangsinbb Featured By Owner May 6, 2018  Hobbyist Photographer
<3
Reply
:iconyoorintwanna:
YoorinTWANNA Featured By Owner Mar 31, 2018  Student Interface Designer
Thanks
Reply
:iconxiaoqing0623:
xiaoqing0623 Featured By Owner Mar 28, 2018
Thanks <3
Reply
:iconxoxosweettabi:
xoxosweettabi Featured By Owner Mar 18, 2018
Thanks 
Reply
:icontomsophie:
tomsophie Featured By Owner Mar 9, 2018  Student Interface Designer
thanks <3
Reply
:iconticklemyminhoe:
TickleMyMinhoe Featured By Owner Feb 22, 2018
thank you <33
Reply
:iconlove-couple-rinna:
love-couple-rinna Featured By Owner Feb 20, 2018  Hobbyist
done
Reply
:icontaecy10:
taecy10 Featured By Owner Feb 3, 2018
đone
Reply
:iconwillyminaj:
WillyMinaj Featured By Owner Jan 27, 2018
Thx.
Reply
:iconppanh00:
ppanh00 Featured By Owner Jan 25, 2018
thanks
Reply
:iconmonbebe2075:
monbebe2075 Featured By Owner Jan 10, 2018  Student Interface Designer
done
Reply
:icon01091997:
01091997 Featured By Owner Dec 30, 2017
Thanks
Reply
:iconreodep:
reodep Featured By Owner Dec 28, 2017
- done
Reply
:icontranhamster1110:
TranHamster1110 Featured By Owner Dec 23, 2017
thanks
Reply
:iconyoongiswag123:
yoongiswag123 Featured By Owner Dec 17, 2017
thanks
Reply
:iconwhirlwindsnow:
whirlwindsnow Featured By Owner Nov 26, 2017
thank you ❤️
Reply
:iconjeonkokonut:
jeonkokonut Featured By Owner Sep 26, 2017  Student Interface Designer
<3
Reply
:icondkujinl:
DKujinl Featured By Owner Sep 21, 2017
Thanks
Reply
:iconjandinguyen237:
jandinguyen237 Featured By Owner Sep 19, 2017
thanks
Reply
:iconahrill:
ahrill Featured By Owner Sep 9, 2017  Student
Done
Reply
:iconjunniebae:
Junniebae Featured By Owner Aug 31, 2017  Student Interface Designer
done
Reply
:iconjaehee91:
jaehee91 Featured By Owner Aug 17, 2017
thanks
Reply
:iconakagechucheo:
AkageChucheo Featured By Owner Aug 12, 2017
- Done
Reply
:icontamaianh1822001:
tamaianh1822001 Featured By Owner Aug 10, 2017
TKS
Reply
:iconjinzhi96:
JinZhi96 Featured By Owner Jul 28, 2017
Thanks <3
Reply
:iconthyvan902:
Thyvan902 Featured By Owner Jul 8, 2017
Done
Reply
:iconsuz1006:
suz1006 Featured By Owner Jul 2, 2017
thanks
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Jul 1, 2017  Student
Done
Reply
:iconlinhjiii:
Linhjiii Featured By Owner Jun 30, 2017  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconjolie2498:
Jolie2498 Featured By Owner Jun 28, 2017
:*
Reply
:iconkimsamuel2508:
kimsamuel2508 Featured By Owner Jun 24, 2017  Student
Xin
Reply
:iconcielocristalino:
CieloCristalino Featured By Owner Jun 21, 2017
- Done
Reply
:iconnanathu2002:
nanathu2002 Featured By Owner Jun 20, 2017
xin
Reply
:iconsyokujoki:
SyoKujoki Featured By Owner Jun 17, 2017  Hobbyist Artist
bạn ơi bạn viền xung quanh ảnh như thế kia như thế nào chỉ mình với được không?
Reply
:iconmoonmika:
Moonmika Featured By Owner Jun 14, 2017
xin
Reply
:iconvanxinhcute:
vanxinhcute Featured By Owner Jun 10, 2017
xin nha
Reply
:iconrano4:
Rano4 Featured By Owner Jun 8, 2017  Hobbyist Interface Designer
Done
Reply
:iconhonhonnie-93:
HonHonnie-93 Featured By Owner May 31, 2017
- Thanks
Reply
:iconmay331:
May331 Featured By Owner May 31, 2017
Xin 
Reply
:iconlemytam:
lemytam Featured By Owner May 29, 2017
thanks
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 14, 2015
Image Size
684 KB
Resolution
200×200
Link
Thumb

Stats

Views
7,711 (1 today)
Favourites
672 (who?)
Comments
368
Downloads
3,489 (2 today)