Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant LianneFemale/Netherlands Recent Activity
Deviant for 10 Years
Needs Core Membership
Statistics 231 Deviations 1,976 Comments 10,080 Pageviews
×

Newest Deviations

Sunset in Yangshou by lillysart Sunset in Yangshou :iconlillysart:lillysart 2 0 Sudden snow by lillysart Sudden snow :iconlillysart:lillysart 4 0 Christmas by lillysart Christmas :iconlillysart:lillysart 0 0 Is a brand new day by lillysart Is a brand new day :iconlillysart:lillysart 3 0
Literature
chapter 1
There she was... She knew she had to go through the waterfall. There was no other solution. But she was doubting... Once through the waterfall, there was no way back. She heard the voice of the old man in her heas.
'Once you're through the waterfall, there is no way back. From there on you have to to surrender to the cave. In the cave you will find out what you need to do and what needs to be done. Martha, I know you are scared, but its now or never. A whole nation is depending on your journey, your experiences. Don't stand here, doubting yourself! You are the right person! Go now!'
Martha was afraid of the opinion of the crew. Would they think she was mad or weird? She got confused. What did she had to do? She had no idea what to expect. The crew would think she had gone mad.
The old man saw that Martha was doubting.
'Why are you still standing here, doubting? Lives are depending on you! There is no reason you should be doubting. Remember! You are the person!
Martha knew she had to gi
:iconlillysart:lillysart
:iconlillysart:lillysart 1 0
Literature
hoofdstuk 21
  'Word eens wakker, Jake! Dit moet je zien!'
Jake schoot overeind uit een diepe slaap. In de deuropening stond Patrick. Hij was buiten adem.
  'Dit moet je zien, Jake. Je zult je ogen niet geloven.'
  'Wat is het? En waarom maak je me zo ongelofelijk vroeg wakker?'
  'Vroeg? Het is tien uur man.. Kom nou maar naar het dek!
Patrick verdween de gang in. Jake zat nog steeds op de rand van zijn bed. Hij had vanochtend geen verplichtingen en was lekker blijven liggen. Maar hij was nu klaarwakker. Langzaam sleepte Jake zich naar de wastafel.
  'Zeg, heeft Patrick je niet geroepen?', vroeg Anton terwijl hij zijn hoofd om de hoek van de
  slaapkamer deur draaide.
  'Jawel... Maar ik hoef niks te doen vanochtend...'
  'Schiet maar op, dit wil je niet missen', lachte Anton.
Jake besloot om dan toch maar vaart te maken. Vlug waste hij zijn gezicht en schoot wat schone kleren aan. Daarna liep hij naar het dek.
Het dek was gevuld met mensen.
  'Zeg kan
:iconlillysart:lillysart
:iconlillysart:lillysart 0 0
Literature
hoofdstuk 20
  'Kom we gaan naar de volgende kamer', zei Kaha.
Twijfelend liep Martha achter Kaha aan. Zou dit dan het moment zijn? Het moment waarop ze de mysterieuze gastheer zou ontmoeten? Ze was er niet geheel zeker over wat er ging gebeuren.
Weer was er een oude houten deur. Martha pakte de ring van de deur vast en zuchtte diep. Er liep een rilling over haar rug maar ze wist niet goed of dit van angst was of van blijdschap. Langzaam duwde ze de deur open.
Voor het eerst was de kamer al verlicht toen ze binnenkwamen. De zaal was enorm groot. Er kon hier makkelijk een groot balfeest gehouden worden.
Martha liep naar binnen en draaide rond om alles goed te zien. Aan het plafond hing een grote kroonluchter gemaakt van Niqua, de blauwe steentjes. De muren waren bedekt met gouden versieringen. Langs de kant stonden houten banken.
Martha liep naar het midden van de zaal. Recht onder de kroonluchter was in de vloer een waterlelie die ook gemaakt was van Niqua. Deze dreef in het water en in de res
:iconlillysart:lillysart
:iconlillysart:lillysart 0 0
Literature
Hoofdstuk 19
Martha was inslaap gevallen na de maaltijd. Ze droomde dat ze op het kasteel woonde. Dat ze er rust had. Geen gevaren van buiten.
Martha werd wakker. Weer rook ze een heerlijke lucht van vers brood. Ze opende haar ogen. En ja hoor, er was vers brood. En dit keer was er een gebakken eitje bij. Martha begon te glimlachen. Ze vond het heerlijk dat er zo voor haar gezorgd werd. Maar vooral heel mysterieus. Wie was degene die zo voor haar zorgde? Het waren niet de vogels.
De vogels. Waar waren ze gebleven? Martha keek om zich heen. Ze zat midden in de zaal. De vier beeldengroepen waren fel verlicht. De rest van de zaal werd daardoor ook verlicht. Maar de vogels waren nergens te bekennen.
Martha at voor het eerst in haar eentje. Het smaakte heerlijk. Maar ze voelde zich wel alleen. Ze dacht na over wat Tamaru had gezegd. De dagen die ze hier mee maakt zijn in werkelijkheid geen dagen maar weken. Wat zou Umoja al die weken gedaan hebben? Hoe zou het met de bedreiging van Top Roofs gaan.
Marth
:iconlillysart:lillysart
:iconlillysart:lillysart 0 0
Literature
Hoofdstuk 18
Jake was met wat bemanning naar de winkels te gaan voor wat schroeven, moeren en andere dingen. Ze moesten hun voorraden weer aanvullen. Jake vond het fijn om weer even onder andere mensen te zijn. En hij was helemaal blij dat hij in een stad was waar iedereen welkom was. Of je vluchteling was of niet, je was welkom.
De bewoners waren allemaal even vriendelijk. En een van de winkels hadden Jake en zijn groep korting gegeven op de aankopen.
Niemand van de bewoners vroeg ooit wat mensen kwamen doen of waar ze voor vluchtte. Het was niet belangrijk. Het enige belangrijke was het hier en nu. De sfeer was ontspannen.
Na twee uur winkels te hebben bezocht, begon het langzaam te schemeren. Het was al rond 6 uur.
Ze moesten terug naar het schip.
Na pratend over de fijne sfeer die in de stad hing liepen ze terug naar het schip. Toen ze in de buurt van het schip kwamen, kwam hen een heerlijke geur tegemoet. Een geur van vers gebraden vlees.
Toen ze aan boord stapte begrepen ze vol vreugde dat de
:iconlillysart:lillysart
:iconlillysart:lillysart 1 0
Literature
hoofdstuk 17
Het schip van Munch was al 2 weken onderweg naar het eiland Matakeo. Eerst waren ze nog een aantal dagen op het eiland Felial geweest om spullen in te slaan voor de grote over steek. Het was zeker zo'n 6 weken varen naar Matakeo.
  'We zijn op de helft', Munch slaat Jake zacht op zijn schouder, 'kop op.'
Jake stond over de reling heen geleund kijkende naar het water dat voorbij gleed. Jake hield nog altijd erg van dit gevoel. Maar helaas was zijn gedachte niet in staat op van dit moment te genieten. Jake moest vaak aan Martha denken. Hoe het met haar ging en wat ze deed. En het meest nog of hij haar ooit nog zou zien.
  'Waar denk je aan?', Munch kijkt Jake vragend aan.
  'Aan te veel dingen, Munch. Ik maak me zorgen over van alles... Zullen mensen gevaar gaan
  lopen?'
  'Kom kom, zo ver is het toch nog niet. Kijk eerder naar vandaag! Als het goed is komen we over  
  een paar uur aan op het eiland Hikai.'
Jake keek Munch aan en zuchtte.
  'Ik w
:iconlillysart:lillysart
:iconlillysart:lillysart 1 0
Literature
hoofdstuk 16
Er was een stilte gevallen in de zaal. Martha kon maar moeilijk geloven dat zo'n droevige gebeurtenis hier in deze grot had plaats gevonden. De man had er zo lang over gedaan om alles klaar te maken voor de toekomstige bewoners. En ze hadden er een potje van gemaakt. Ze hadden ruzie gemaakt. En er was uiteindelijk zelfs geweld gebruikt.
Martha stond op en liep nog een keer door de zaal. Met het verhaal in haar achterhoofd liep ze langs de schilderijen. Nu pas viel haar op dat tussen het schilderij van het bewerken van het kasteel en het schilderij een stuk muur leeg was. Martha bekeek de muur van wat dichterbij. En ze zag de lijnen van twee schilderijen die er ooit gehangen hadden.
  'Wat is er gebeurt met de schilderijen die hier hingen?'
  'Die heeft de man ooit weggehaald. Maar hij heeft beloofd dat hij ze ooit weer eens op zou
  hangen', antwoordde Tamaru.
  'Wat stonden er op die schilderijen afgebeeld?'
  'Op de ene stond hoe de man de mensen uitnodigden
:iconlillysart:lillysart
:iconlillysart:lillysart 1 0
Literature
hoofdstuk 15
Martha ging bij de beelden staan. Ze keek nog eens rond door de zaal. Het zag er allemaal zo mooi uit.
  'Wat is dit voor zaal?', vroeg Martha..
  'Wat zie je in deze zaal?', vroeg Tamaru.
  'Schilderijen, beelden...'
  'Nee, dat bedoel ik niet', onderbrak Tamaru Martha, 'Wat voor verhaal lees je in deze zaal?'
Martha liep naar de schilderijen. Wat zouden die schilderijen vertellen? Toen pas zag ze de verhaallijn.
  'Laten deze schilderijen zien hoe het hier is gemaakt?'
  'Dat klopt'
  'Kunnen jullie me het verhaal vertellen?' vroeg Martha nieuwsgierig.
  'Ik zal het je vertellen', zei Kaha.
Martha ging bij de vogels zitten en legde haar armen om haar benen. Ze dacht aan hoe ze dit vroeger mistte. Haar ouders vertelde nooit verhalen. Daardoor zou ze nu extra genieten van het verhaal.
  'Het gebeurde lang geleden. Niemand weet precies meer hoelang geleden het is. Een wijze oude
  man besloot om zijn eigen rijk op te bouwen. Hij had beho
:iconlillysart:lillysart
:iconlillysart:lillysart 1 0
Literature
hoofdstuk 14
Kaha en Tamaru vlogen voor Martha uit de gang in. Martha bleef haar ogen uitkijken. Ze volgde de vogels de gang in. De hele gang hing vol met schilderijen. Vol met mensen die lachte en vrolijk leken. Overal kwamen de blauwe stenen voor. Op een van de schilderijen was een groot blauw licht afgebeeld en daarom heen waren mensen die op hun knieën zaten. Ze leken het blauwe licht te aanbidden. Wat Martha opviel is dat iedereen blij keek. Ze wist niet wat ze ervan moest denken. Met haar hand wreef ze langzaam over de linkerzak van haar vest en voelde ze de verschillende vormen van de steentjes. Langzaam merkte ze dat ze vrolijk werd door de schilderijen. Ze liep van links naar rechts door de gang. Ze wilde niks missen. Het viel haar op dat op elk schilderij alles vrolijk was. Toen ze aan het einde van de gang kwam keek ze omhoog. Nu pas zag ze dat op het plafond ook weer het grote blauwe licht was getekend en daarom heen blauwe handafdrukken.
'Wat betekent dit allemaal?', vroeg Martha
:iconlillysart:lillysart
:iconlillysart:lillysart 2 0
Literature
hooftstuk 13
Iedereen had gesmuld van het eten. De vissen zwommen als vanzelfsprekend weer achter elkaar aan en de vogels streken hun veren recht. Niets dat wees op de onzekerheid van Martha. Ze wist niet zeker wat ze moest verwachten van alles. Wat had ze in het kasteel te zoeken? Waarom konden Shujaa, Kiburi en Tumaini niet mee. Onbewust was Martha zich toch meer gaan hechten aan de vissen als dat ze in eerste instantie had gedacht. In haar zakken voelde ze de steentjes zitten. Ze was nog steeds benieuwd hoeveel ze daarvoor kon krijgen als ze weer thuis was. Ze hadden zo'n mooie glans. Daar zou iedereen toch wel wat van willen. In de zak van haar vest zat één grotere steen. Ze had besloten dat ze deze aan Munch zou geven. En de andere iets minder grotere zou ze aan Jake geven.
Er sloop een koude rilling langs de rug van Martha omlaag en er kwam een onbestemd gevoel in haar buik. Ze dacht aan de groep. Hoe zou het met ze gaan? Zouden ze allemaal nog zo goed met elkaar overweg kunnen als
:iconlillysart:lillysart
:iconlillysart:lillysart 1 0
Literature
Hoofdstuk 12
Deutos schonk nog wat thee in. 'Munch, wat ben je nu van plan om te gaan doen?' Munch keek Deutos aan. 'Mijn plan was nog niet helemaal zeker. Maar ik ben sowieso eerst van plan om Umoja bij elkaar te roepen. Anton keek Munch verbaasd aan. 'Wil je iedereen bij elkaar roepen? We zijn met zo'n duizend man over de hele wereld.' Munch knikte. 'Dat is waar. Maar iedereen is een deel van deze groep. En niet iedereen zal komen. Maar ik weet dat het belangrijk is dat we ze gaan uitleggen wat er aan de hand is.' Alice zuchtte. 'Dat dit allemaal zo moet gebeuren. Ik snap het niet...' 'Het is de geschiedenis die zichzelf herhaalt. Dit gebeurt al eeuwen zo. Er is altijd een groep of bevolking die wordt onderdrukt. Kijk maar eens terug in de geschiedenis.' Munch knikte. 'Dat is waar, Deutos. Het is alleen jammer dat wij het dit keer zijn.' 'Dat is het zeker...', zei Anton.
Er viel een stilte.
Buiten was Jane op het hek van de veranda gaan zitten. Jake liep door het zand voor de veranda. Hij voelde
:iconlillysart:lillysart
:iconlillysart:lillysart 1 0
Literature
Deel 11
Deel 11
'Goed jullie te zien, dames', zei Kaha. 'Wat vind je van de grot, Martha', vroeg Tamaru. Martha moest even nadenken. Ze had al zoveel dingen gezien dat ze alleen maar overweldigd was. 'Ik vind het heel bijzonder', zei Martha, 'En om eerlijk te zijn zou ik nooit hebben geloofd dat deze grot bestaat. Zo onwerkelijk is het allemaal.' Shujaa knikte. 'Daar kan ik me zeker iets bij voorstellen.' En zonder dat Martha het doorhad gaf Shujaa een knipoog naar de vogels.
'Kunnen jullie me wijzen waar we heen moeten', vroeg Martha. 'Wij kunnen nog een klein stukje met je mee, Martha. Vanaf daar zullen de broers je wijzen waar je heen moet.' 'Moet ik jullie drie dan achterlaten', vroeg Martha geschrokken. Ze was zich onbewust toch wel gaan hechten aan de drie vissen. 'Het zal niet voor heel lang zijn', zei Tumaini. 'Je zult het zelf wel zien', zei Kiburi. Kom, deze kant op', zei Kaha en hij vloog richting van een tunnel. Die tunnel was Martha in eerste instantie niet opgevallen. Martha en d
:iconlillysart:lillysart
:iconlillysart:lillysart 0 0
Spring

Favourites

Into The Light by apanyadong Into The Light :iconapanyadong:apanyadong 100 31 .:The Little Lion:. by oribi .:The Little Lion:. :iconoribi:oribi 4,692 906 The Lion King - Pridelands by DarkSilverflame The Lion King - Pridelands :icondarksilverflame:DarkSilverflame 2,421 214 woods by Brakkenimation woods :iconbrakkenimation:Brakkenimation 193 18 Santiago 5 by DeeDeeProductions Santiago 5 :icondeedeeproductions:DeeDeeProductions 10 8 Aramis 3 by DeeDeeProductions Aramis 3 :icondeedeeproductions:DeeDeeProductions 22 19 The Lodestar of My Life by AgarthanGuide The Lodestar of My Life :iconagarthanguide:AgarthanGuide 82 8 Aramis by ObsidianSerpent Aramis :iconobsidianserpent:ObsidianSerpent 137 50 The Musketeers - Porthos by celientje125 The Musketeers - Porthos :iconcelientje125:celientje125 40 9 The Musketeers - D' Artagnan by celientje125 The Musketeers - D' Artagnan :iconcelientje125:celientje125 14 0 The Musketeers - Aramis by celientje125 The Musketeers - Aramis :iconcelientje125:celientje125 19 2 The Musketeers - Athos by celientje125 The Musketeers - Athos :iconcelientje125:celientje125 77 12 Aramis by sunsetagain Aramis :iconsunsetagain:sunsetagain 760 38 Puss in Boots Battles the Whisperer! by NathanFowkesArt Puss in Boots Battles the Whisperer! :iconnathanfowkesart:NathanFowkesArt 113 1 beachy blast by Jastorama beachy blast :iconjastorama:Jastorama 545 11

deviantID

lillysart
Lianne
Netherlands
Hello there! My name is Lianne and I live in the Netherlands.
I'm not always very active on dA since my new job.
I LOVE Orcas (Killer Whales) and I would do anything to free them. Although I feel very powerless here in the Netherlands because I don't now enough people to do something about it in my country.
Anyways... Feel free to look around in my gallary and have a nice day!


Current Residence: The Netherlands
Favourite genre of music: OST, Music from Hans Zimmer
Favourite cartoon character: Mufasa
Personal Quote: If there is no way, We make the way!
Interests
Voor de Nederlandse mensen: Ik ben begonnen met schrijven. Maar geef me please feedback.
Ik weet dat er niet veel mensen zijn die mijn journal leest. Maar mocht je zin hebben de delen staan in mijn gallery.
Het is mijn eerste verhaal. Dus feedback, tips, correcties (qua spelling) zijn geheel welkom!!
  • Listening to: OST

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconchryssv:
chryssv Featured By Owner Sep 25, 2015  Student Digital Artist
Hi there!! Thank you soo much for the watch! I'm very happy you like my work and I hope my future paintings wont dissapoint you!! :3

Have a nice day/night!! ^^
Reply
:iconlillysart:
lillysart Featured By Owner Oct 9, 2015
You're welcome!! keep up your good work :D
Reply
:iconhackingdutchman:
HackingDutchman Featured By Owner Sep 18, 2015  Hobbyist Photographer
Bedankt voor de watch!:happybounce:  Geniet van de foto'sHug
Reply
:iconlillysart:
lillysart Featured By Owner Sep 25, 2015
graag gedaan!!
 :hug:
Reply
:iconbetuwefotograaf:
Betuwefotograaf Featured By Owner Nov 28, 2013  Hobbyist Photographer
Happy Birthday too you.......Lianne
Reply
:iconlillysart:
lillysart Featured By Owner Jan 5, 2014
thank you very much! :glomp:
Sorry I haven't been very active on dA the last couple months. So thats why I replay so late.
Reply
:iconshaman-art:
shaman-art Featured By Owner May 15, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Thanks for faving my "Johnny Depp - Tonto"! :handshake:
Reply
:iconp-shdw:
p-shdw Featured By Owner May 12, 2013  Hobbyist General Artist
Dankjewel voor de fave!^^
Reply
:iconlillysart:
lillysart Featured By Owner May 13, 2013
graag gedaan! ;) :D
Reply
:iconragesevenqb:
ragesevenqb Featured By Owner May 11, 2013
Thanks for the llama
Reply
Add a Comment: