218
509
2
Recommended for you
PSD Coloring # 1
7.2K Views|1 Today
© 2015 - 2019 Letmeeat
...Tui share psd mà chẳng có ai move res, toàn là move clr không hà...

bữa nay rảnh nên làm psd clr share cho thiên hạ :3

thấy stock đẹp mới nổi máu nghệ thuật zậy đó :v~ Màu sài cho scrap chắc cũng ổn ~
 

thôi không biết nữa T.T

down zìa dùng thử đi, nhiều người ủng hộ thì tui share tiếp :3 

ahihi...

rảnh thì fav hay cmt cho tui zui nha~
bổ sung 1 ảnh gốc: c1.staticflickr.com/1/307/1923…


Image size
380x470px 1.09 MB
Recommended for you
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (211)
nhatphuongnguyentran's avatar
WATCH+FAV+CMT= DOWN
Reply  ·  
nguoiquaduongB's avatar
nguoiquaduongB|Student Interface Designer
thích màu dịu nhẹ như này =)) xài chuộng kinh, cảm ơn thớt đã share 
Reply  ·  
Yukino-chuchoe's avatar
Yukino-chuchoe|Student Traditional Artist
Thank 
Reply  ·  
duongnhatthanh's avatar
Thanks ya 😍
Reply  ·  
LouWilly's avatar
LouWilly|Student Interface Designer
Thanks
Reply  ·  
Anaeko-Chan's avatar
Anaeko-Chan|Hobbyist Interface Designer
DONE
Reply  ·  
Vani2412's avatar
Thanks <3
Reply  ·  
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
© 2019 DeviantArt
All Rights reserved