Shop Forum More Submit  Join Login
PSD Coloring # 1 by Letmeeat PSD Coloring # 1 by Letmeeat
...Tui share psd mà chẳng có ai move res, toàn là move clr không hà...

bữa nay rảnh nên làm psd clr share cho thiên hạ :3

thấy stock đẹp mới nổi máu nghệ thuật zậy đó :v~ Màu sài cho scrap chắc cũng ổn ~
 

thôi không biết nữa T.T

down zìa dùng thử đi, nhiều người ủng hộ thì tui share tiếp :3 

ahihi...

rảnh thì fav hay cmt cho tui zui nha~
bổ sung 1 ảnh gốc: c1.staticflickr.com/1/307/1923…


Add a Comment:
 
:iconticklemyminhoe:
TickleMyMinhoe Featured By Owner Feb 22, 2018
thanks!
Reply
:iconnhatphuongnguyentran:
WATCH+FAV+CMT= DOWN
Reply
:iconnguoiquaduongb:
nguoiquaduongB Featured By Owner Sep 14, 2017  Student Interface Designer
thích màu dịu nhẹ như này =)) xài chuộng kinh, cảm ơn thớt đã share 
Reply
:iconyukino-chuchoe:
Yukino-chuchoe Featured By Owner Jul 13, 2017  Student Traditional Artist
Thank 
Reply
:iconthanhnien2104:
thanhnien2104 Featured By Owner Jul 12, 2017
DONE
Reply
:iconaveiii:
AVeiii Featured By Owner Jun 22, 2017  Student Artist
Ths
Reply
:iconhyunseok215:
hyunseok215 Featured By Owner Jun 20, 2017
tks
Reply
:iconvanxinhcute:
vanxinhcute Featured By Owner Jun 10, 2017
xin nha
Reply
:iconbubblepi:
bubblepi Featured By Owner May 31, 2017
Thanks
Reply
:iconlemytam:
lemytam Featured By Owner May 30, 2017
thanks
Reply
:iconantigatotat:
ANTiGATOTAT Featured By Owner May 23, 2017
done
Reply
:iconharu-fj:
Haru-FJ Featured By Owner May 21, 2017
done
Reply
:iconphamlukimngoc:
phamlukimngoc Featured By Owner May 7, 2017
thanks
Reply
:iconzeni2200:
zeni2200 Featured By Owner Apr 29, 2017
,
Reply
:iconduongnhatthanh:
duongnhatthanh Featured By Owner Apr 14, 2017
Thanks ya 😍
Reply
:iconlouwilly:
LouWilly Featured By Owner Feb 13, 2017  Student Interface Designer
Thanks
Reply
:iconaugust-w:
AuguST-W Featured By Owner Jan 5, 2017
- Done
Reply
:iconcrishamster:
Crishamster Featured By Owner Dec 30, 2016
thanks
Reply
:iconanaeko-chan:
Anaeko-Chan Featured By Owner Dec 25, 2016  Hobbyist Interface Designer
DONE
Reply
:iconcuonggraysama:
cuonggraysama Featured By Owner Nov 23, 2016
Thanks
Reply
:iconshynsoaicaaaaa:
Shynsoaicaaaaa Featured By Owner Nov 17, 2016
- Thanks
Reply
:iconsongeunju117:
SongEunJu117 Featured By Owner Nov 15, 2016
Done
Reply
:iconvani2412:
Vani2412 Featured By Owner Oct 29, 2016
Thanks <3
Reply
:iconbobanhbeo:
bobanhbeo Featured By Owner Oct 28, 2016
Thanks
Reply
:iconlinh21062004:
linh21062004 Featured By Owner Oct 20, 2016  Student Traditional Artist
Done
Reply
:iconmeoteoxeo:
meoteoxeo Featured By Owner Oct 20, 2016  Student
Done
Reply
:iconbngoc315:
bngoc315 Featured By Owner Oct 11, 2016
làm xong
Reply
:iconamisoshi801:
AmiSoshi801 Featured By Owner Oct 8, 2016  Student Artist
done
Reply
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner Oct 1, 2016   Artisan Crafter
. done 
Reply
:iconyuuums:
YuuuMS Featured By Owner Sep 24, 2016
done
Reply
:iconjiruko-cucheoo:
Jiruko-Cucheoo Featured By Owner Sep 20, 2016
thanks
Reply
:iconmiggcuheo:
miggcuheo Featured By Owner Sep 9, 2016  Student Artist
DON3
Reply
:iconharyukimiyu:
HaryukiMiyu Featured By Owner Sep 5, 2016
Done
Reply
:iconticoelvis:
ticoelvis Featured By Owner Aug 31, 2016  Student
thanks
Reply
:iconstal456:
stal456 Featured By Owner Aug 27, 2016
thanks
Reply
:iconhyelinnie:
hyelinnie Featured By Owner Aug 15, 2016
thanks
Reply
:iconvananh2601:
vananh2601 Featured By Owner Aug 14, 2016
thanks
Reply
:iconjkxopmoe07:
jkxopmoe07 Featured By Owner Aug 8, 2016
Xin
Reply
:iconricucheoo:
Ricucheoo Featured By Owner Aug 2, 2016
xin
Reply
:iconthanhphng04:
thanhphng04 Featured By Owner Aug 1, 2016
done
Reply
:iconsteal-the-shows:
Steal-The-Shows Featured By Owner Jul 31, 2016
Done
Reply
:iconantigatotat:
ANTiGATOTAT Featured By Owner Jul 26, 2016
Xin na
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Jul 23, 2016  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconforladiesgirl:
ForLadiesGirl Featured By Owner Jul 21, 2016
- cmt
Reply
:iconmantien:
mantien Featured By Owner Jul 21, 2016  Student Interface Designer
thanks
Reply
:iconruucucheoo1204:
Ruucucheoo1204 Featured By Owner Jul 21, 2016
xin
Reply
:iconayoongss:
ayoongss Featured By Owner Jul 19, 2016  Student Digital Artist
Xin~
Reply
:iconkryzelnut:
kryzelnut Featured By Owner Jul 16, 2016
thanks for sharing! <3
Reply
:iconhy-sfr:
Hy-SFR Featured By Owner Jul 12, 2016
- Xin
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 18, 2015
Image Size
1.1 MB
Resolution
380×470
Link
Thumb

Stats

Views
6,970
Favourites
505 (who?)
Comments
218
Downloads
3,002