Shop Forum More Submit  Join Login
Dragon Ledge by Les-Monts Dragon Ledge by Les-Monts
Trying to get a 'painting' effect on this one...

Mandelbulb3Dv18{
g.....d/..U42...ET...22...kXlcnxoKt0.niV1u18zP1Ex4dicDewZznJlswVNZwezAl0NNzALX.k
................................s3WI1Iu.a.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....K.....g.0/.....E67...X6....EA.....M4nkMqF0tlD/gEJkcoDW/Cl1dkpXm1....k
z.EnAnQD12../2.........2.1................................U0.....y1...sD...../..
.w1...sD/MVOslStgunyWs1otb05zOxWN7y5TMkDmaCYWdMsRwnfVZb8zT6qyS.elxKCC6jjk6FBRg/1
nv1UJcV5ZaS/zck9plO.BjlDU....2I/T...xC........kD.2....kD2.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................EJkcoDt.....x/
.....Ksulz1.....P.kz.24hH1.i..E.31...w/....D.........U7...k.....4....Y0.....w/5c
...U.ydelWdeYFHdI3bylCPk.0..2c..zzzz............6............0.......E/.GAkFrA0.
.6u64LISnz1.b2odJKfzz0USQfMaBG.E/6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz............z1...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................fll/EHVMFH2MWpErA.cxo7cpmDnueM.g5P
DhL22xPbJ0kF.VnFSc2XOm5.B3W3BhsKHTCa.oI6KoIjWZ4QK/EHVMFHlZaS0G4.B3W3BFeQlN5L.oI6
Ko21.KtdT/EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....6E2F2.A....I....w....EE0x4SElKMoZaPpp4...........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0..........wz...................Uz1........yz.....................E4nAnA
nAnkz0........yDOaNaNaNaty1........wz...........................................
.....................A.....3....8....AJOZ75QdtqQfZqA.MoI........................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
................................................................................
................................}
{Titel: Dragon Ledge 1b}
:iconc-jr:
C-JR Featured By Owner Mar 7, 2015
Clap 
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
March 6, 2015
Image Size
1.2 MB
Resolution
1680×1050
Link
Thumb

Stats

Views
1,424
Favourites
45 (who?)
Comments
1
Downloads
58