Shop Forum More Submit  Join Login
About Digital Art / Professional Hung NguyenMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 9 Years
Needs Core Membership
Statistics 35 Deviations 164 Comments 5,475 Pageviews
×

Newest Deviations

Small Animation test by LeoGr Small Animation test :iconleogr:LeoGr 0 0 Desert Fox Game by LeoGr Desert Fox Game :iconleogr:LeoGr 0 0 PixelArt Game by LeoGr PixelArt Game :iconleogr:LeoGr 0 0 GSMN - Animation by LeoGr GSMN - Animation :iconleogr:LeoGr 1 0 Small Word Game by LeoGr Small Word Game :iconleogr:LeoGr 0 0 GSMN - 3d works by LeoGr GSMN - 3d works :iconleogr:LeoGr 0 0 GSMN - Building by LeoGr GSMN - Building :iconleogr:LeoGr 2 0 GSMN - Character by LeoGr GSMN - Character :iconleogr:LeoGr 1 0 Arcade game concept by LeoGr Arcade game concept :iconleogr:LeoGr 0 0 Mr Danger by LeoGr Mr Danger :iconleogr:LeoGr 0 0 Old Sorcerer by LeoGr Old Sorcerer :iconleogr:LeoGr 0 0 Twilight by LeoGr Twilight :iconleogr:LeoGr 0 0 Iron World - Characters by LeoGr Iron World - Characters :iconleogr:LeoGr 1 0 Iron World - Environment 2 by LeoGr Iron World - Environment 2 :iconleogr:LeoGr 1 0 Iron World - Environment by LeoGr Iron World - Environment :iconleogr:LeoGr 1 3 Iron World - Mech 3 by LeoGr Iron World - Mech 3 :iconleogr:LeoGr 1 0

Favourites

ID twelve by loish ID twelve :iconloish:loish 680 523 Monster hunter by frankhong Monster hunter :iconfrankhong:frankhong 7,554 482 MtG: Restoration Angel by algenpfleger MtG: Restoration Angel :iconalgenpfleger:algenpfleger 17,909 927 Nymphs - Lyth and Yana by Viccolatte Nymphs - Lyth and Yana :iconviccolatte:Viccolatte 5,986 459 First Snow by Jumei First Snow :iconjumei:Jumei 2,528 113 Kiriban for Eniat - Ohana by depingo Kiriban for Eniat - Ohana :icondepingo:depingo 3,737 385 Figure Session by Artsammich Figure Session :iconartsammich:Artsammich 1,974 129 garun by sandara garun :iconsandara:sandara 5,930 283 Ari Concept Art by MartaNael Ari Concept Art :iconmartanael:MartaNael 12,909 997 LORNA Step by step by nachomolina
Mature content
LORNA Step by step :iconnachomolina:nachomolina 625 54
status anxiety II by ahgun status anxiety II :iconahgun:ahgun 45 9 status anxiety IV by ahgun status anxiety IV :iconahgun:ahgun 155 6 The Chemist by petura The Chemist :iconpetura:petura 1,568 119 The Train Heist by petura The Train Heist :iconpetura:petura 1,948 154 Rain by OmeN2501 Rain :iconomen2501:OmeN2501 32,298 2,839 Farewell by RYE-BREAD Farewell :iconrye-bread:RYE-BREAD 6,509 532

Friends

Activity


Comments


Add a Comment:
 
:iconleogr:
LeoGr Featured By Owner Apr 8, 2010  Professional Digital Artist
Quyết tm n thi, quyết tm n thi, chưa vẽ đu _ _"
Reply
:iconlenhholi:
LenhHoli Featured By Owner Apr 4, 2010  Hobbyist Digital Artist
oh yeah, vậy l ch đ ln DA đ hả
chịu kh đi comment v watch người khc để đc người ta comment lại nha
v vẽ ci mẹt đẹp vo :picknose:
tiện thể ch tặng ti con lạc đ đc ko ? (vo trang của ti rồi ấn vo nt give ở trn cng ):D
Reply
:iconlevidansam:
LeviDansam Featured By Owner Apr 8, 2010
Bắt quả tang đi cu ko lạc đ :mwahaha:
M...lạc đ tặng e đu?!(2 con đấy nh :bounce:)
Reply
:iconlenhholi:
LenhHoli Featured By Owner Apr 8, 2010  Hobbyist Digital Artist
o.0 sao c lại le ve được tới đy ???
đi tặng lạc đ m vẫn st nh ngươi, sorry nha :picknose:
Reply
:iconlevidansam:
LeviDansam Featured By Owner Apr 8, 2010
Ny th le ve...*tt*
2 con cơ m ! i 1 con nữa ra đy :pirate:
*k phải b chị qun pass nick kia rồi chứ :P*
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: