Deviation Actions

legendg85's avatar

TR: Croft Manor

Published:
By
4 Comments
3K Views
- made with XNALara & Paint Shop Pro Photo X2
- color outfit and Lara by me
- Click download for full view
Image details
Image size
2000x1172px 2.32 MB
© 2010 - 2021 legendg85
Comments4
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Yaskata03's avatar
can i ask you from where i can download weapons models
dysio's avatar
Naprawdę fajne!
I just cried. I'm going back to play her games on my ps2. Awesome Awesome work. Perfect.
Nifriel's avatar
Fajny arcik. Szkoda tylko, że postać nie jest mniejsza albo nie ma więcej przestrzeni z góry i dołu, bo Lara zdaje się być (w moim odczuciu) wciśnięta na siłę.
P.S. Czyżby szła męczyć biednego Winstona, a potem zamknąć go w chłodni? ^^