Recommended for you
leewlundin's avatar
Iron Age farmstead
By leewlundin   |   Watch
3 3 61 (1 Today)
Published: January 20, 2018
© 2018 - 2019 leewlundin
I just really wanted to make a landscape painting. And I realised along the way that I really need to practice this, because it is hella difficult!!     
Image size
3986x1704px 595.72 KB
IMAGE DETAILS
Software
Adobe Photoshop CS6 (Windows)
Recommended for you
Comments3
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Illvetti's avatar
IllvettiHobbyist Traditional Artist
Det syns inte att du hade så särskilt stora problem. Tänkte du öva mer?
leewlundin's avatar
leewlundin Traditional Artist
Jag lade en massa dimma över området som jag gjorde säkert 5 olika försök att fylla med något x) Ja, på landskap generellt. Det är min tanke, får se om det blir verklighet. Tror att det skulle vara nyttigt att typ ta med skissblock utomhus och teckna av landskap (och/eller vattenfärger). 
Illvetti's avatar
IllvettiHobbyist Traditional Artist
Jag har hört att det hjälper. Lycka till!
©2019 DeviantArt
All Rights reserved