Recommended for you
leewlundin's avatar
Dancing Sprites
By leewlundin   |   Watch
2 4 72 (1 Today)
Published: January 18, 2017
© 2017 - 2019 leewlundin
An illustration drawn in ink depicting a group of sprites (Älvor) dancing in a circle. 
Image size
4089x5845px 19.46 MB
Recommended for you
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (4)
Illvetti's avatar
Illvetti|Hobbyist Traditional Artist
Hällristningarna passar bra :)
Reply  ·  
leewlundin's avatar
leewlundin| Traditional Artist
Jaa, blev lite inspirerad av skålgropar = "älvkvarnar" ;D
Reply  ·  
Illvetti's avatar
Illvetti|Hobbyist Traditional Artist
Visst ja, glömde att de kallas så :O
Reply  ·  
leewlundin's avatar
leewlundin| Traditional Artist
Det hade jag också glömt, men jag trillade över en rad om det när jag läste lite snabbt om älvor :P
Reply  ·  
©2019 DeviantArt
All Rights reserved