Shop Forum More Submit  Join Login
{1008}{SHAREPSD}{+++\\SET FIRE TO THE RAIN.//++} by Leepett {1008}{SHAREPSD}{+++\\SET FIRE TO THE RAIN.//++} by Leepett
Chào các bạn!
Đời thật buồn các bạn à
Hnay mình thật như người mất hồn. Chẳng biết mình muốn gì, cần gì, thích làm gì, không thích làm gì, tương lai ntn?, hiện tại làm sao?...
Hai chữ tương lai sao mờ nhạt với mình quá..
Nằm nghe bài Nước mắt mà buồn não lòng..
Nhưng ksao tối rồi hồn quay về des cái art lửa cháy cho bừng tỉnh Steaming Mad! Steaming Mad!
.......
Point Right  

WATCH +FAV + CMT = PSD

 
Point Left 
.......
Credit pic:
On :iconnhokmickey:'s fav
......
Don't take out without credit :iconleepett:~
I had shared it free, so hope u'll do it right~


Add a Comment:
 
:iconminhyunbin27:
minhyunbin27 Featured By Owner Jun 28, 2018  Student Artist
done
Reply
:iconbellemortesorcha:
bellemortesorcha Featured By Owner Dec 6, 2017
link please!
Reply
:iconmint-melon:
mint-melon Featured By Owner Aug 19, 2017
done <3
Reply
:iconvocucchien:
vocucchien Featured By Owner Jul 4, 2017
thanks
Reply
:icondeliapsc:
DeliaPsc Featured By Owner May 26, 2017
Thanks
Reply
:iconyuki-ttda:
Yuki-TTDA Featured By Owner Apr 26, 2017  Student Interface Designer
thanks!
Reply
:iconchoiharu1996:
choiharu1996 Featured By Owner Apr 11, 2017
thanks 
Reply
:icongelukkiggie:
Gelukkiggie Featured By Owner Mar 6, 2017
done 
Reply
:iconpifoxy2oo2:
Pifoxy2OO2 Featured By Owner Jan 3, 2017
done
Reply
:iconnieinspirit:
NieInspirit Featured By Owner Dec 22, 2016  Hobbyist Interface Designer
Done
Reply
:iconchang1702:
Chang1702 Featured By Owner Dec 5, 2016
Done
Reply
:iconcheesezly:
Cheesezly Featured By Owner Dec 5, 2016
Done
Reply
:iconki2k1:
Ki2k1 Featured By Owner Nov 5, 2016
done
Reply
:iconlinh21062004:
linh21062004 Featured By Owner Nov 2, 2016  Student Traditional Artist
Done
Reply
:iconsmtans-sone-2k3:
smtans-sone-2k3 Featured By Owner Oct 29, 2016  Student Digital Artist
Xin 
Reply
:iconmin-my23:
min-my23 Featured By Owner Oct 10, 2016  Student Traditional Artist
Ths 
Reply
:iconsaltchuchoe:
Saltchuchoe Featured By Owner Oct 9, 2016
thx
Reply
:iconannachoi-cucheoo-147:
AnnaChoi-Cucheoo-147 Featured By Owner Sep 16, 2016  Student Interface Designer
em hốt XD
Reply
:icont-cattleya:
t-cattleya Featured By Owner Aug 23, 2016  Student Interface Designer
Thanks
Reply
:iconokotte-chan:
Okotte-chan Featured By Owner Aug 19, 2016
Thanks! :)
Reply
:iconluyii:
Luyii Featured By Owner Aug 16, 2016  Student Artist
Thanks ^^
Reply
:icontramveccin:
tramveccin Featured By Owner Aug 13, 2016  Student Digital Artist
tks
Reply
:iconripoperlip:
RIPOPERLIP Featured By Owner Aug 11, 2016  Hobbyist
tks
Reply
:iconanirahwang:
AniraHwang Featured By Owner Aug 11, 2016  Student Interface Designer
Thanks
Reply
:icondusiunhonn:
DuSiuNhonn Featured By Owner Aug 11, 2016
Thks
Reply
:iconailea-p:
Ailea-P Featured By Owner Aug 11, 2016
. Done
Reply
:iconleetm:
LeeTM Featured By Owner Aug 10, 2016  Student Interface Designer
Thanks.
Reply
:iconhoajb144:
hoajb144 Featured By Owner Aug 10, 2016
- Done <3
Reply
:iconyunniejacksonyi:
yunniejacksonyi Featured By Owner Aug 10, 2016  Student Digital Artist
Done <3
Reply
:iconlouiejolie:
LouieJolie Featured By Owner Aug 10, 2016  Student Interface Designer
Đời luôn cho ta một cơ hội, đó gọi là ngày mai. Nếu hôm nay mình không nghĩ ra được việc mình thích thì mai nghĩ cũng được mà ạ, còn tương lại ntn thì không một ai có thể biết trước, nếu biết trước tương lai thì cuộc sống đâu có ý nghĩa đâu ạ. Có nhiều người không bằng ta, cũng có vô số người hơn ta, nhưng để tìm một người giống ta là không bao giờ có đâu ạ. Vì vậy đừng có suy nghĩ theo 1 chiều như vậy nha
Reply
:iconleepett:
Leepett Featured By Owner Aug 10, 2016  Student Interface Designer
I luv uuuu Kiss Thật lòng c.ơn ạ! Trốn học 2 ngày rồi ngày mai nhất định sẽ đii
Reply
:iconlouiejolie:
LouieJolie Featured By Owner Aug 10, 2016  Student Interface Designer
Je t'aime, không có gì đâu ạ, nhớ đi học nha, bạn bè chắc đang nhớ cậu lắm đó ạ
Reply
:iconleepett:
Leepett Featured By Owner Aug 10, 2016  Student Interface Designer
:v bọn nó cũng nghỉ luôn 
Reply
:iconlouiejolie:
LouieJolie Featured By Owner Aug 11, 2016  Student Interface Designer
vậy thì cô đang nhờ bạn lắm đó ạ
Reply
:iconleepett:
Leepett Featured By Owner Aug 11, 2016  Student Interface Designer
= ))) Cô nhớ quá gọi về hỏi thăm bố mẹ dòi :v
Reply
:iconlouiejolie:
LouieJolie Featured By Owner Aug 11, 2016  Student Interface Designer
:vvv
Reply
:iconjustblackssi:
justblackssi Featured By Owner Aug 10, 2016
m có nghe bài này nữa hả TTVTT : )))) t cuồng bài này lắm luônnn
Reply
:iconleepett:
Leepett Featured By Owner Aug 10, 2016  Student Interface Designer
Huhu t cuồng Adele lắm
Reply
:iconjustblackssi:
justblackssi Featured By Owner Aug 10, 2016
t cũng dị nè TT có nghe Make u feel my love hông : )))))
Reply
:iconleepett:
Leepett Featured By Owner Aug 10, 2016  Student Interface Designer
Có có hay lắm t thích nhất someone like u í
Reply
:iconjustblackssi:
justblackssi Featured By Owner Aug 10, 2016
[HOPES AND DREAMS INTENSIFIES] [HOPES AND DREAMS INTENSIFIES] [HOPES AND DREAMS INTENSIFIES] 
Reply
:iconmiru-ew:
Miru-EW Featured By Owner Aug 10, 2016  Student Interface Designer
done
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 10, 2016
Image Size
13.5 MB
Resolution
800×600
Link
Thumb

Stats

Views
1,447
Favourites
111 (who?)
Comments
42
Downloads
404
×