Shop Forum More Submit  Join Login
Share Res Free collect by kwonnami14 by kwonnami14 Share Res Free collect by kwonnami14 by kwonnami14
Nếu bạn dùng xin hãy cre tớ dù k phải tớ làm ra nhưng công tớ tìm cả ngày, nhức cả mắt ý .  :) (Smile) 
nếu thick nó xin hãy bấm Favorite ♥ Love 
Nếu bạn muốn nhiều hơn nữa, xin hãy đợi lượt #2 La la la la 
Tks for reading. :D (Big Grin) :D (Big Grin) :D (Big Grin) :D (Big Grin) :D (Big Grin) :D (Big Grin) 
Add a Comment:
 
:iconrenessmee1412:
Renessmee1412 Featured By Owner Jun 3, 2014
Tớ xin 
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Jun 3, 2014
okie
Reply
:iconcaramelss:
CaramelSS Featured By Owner Mar 21, 2014  Student Interface Designer
=) Fav cho Mì rùi ~ Zún xin đc không?
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Mar 21, 2014
tự nhiên nha zún ^^
Reply
:iconcaramelss:
CaramelSS Featured By Owner Mar 21, 2014  Student Interface Designer
^^ Mì onl lại rùi à? OFFLINE zingme mà k báo cho zún TT ^ TT
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Mar 22, 2014
.__________. mì sắp thi hsg
Reply
:iconcaramelss:
CaramelSS Featured By Owner Mar 22, 2014  Student Interface Designer
.________. Zún sử dụng i.imgur.com/bBwSSZV.jpg bìa đó mà quên Credit tên Mì ~ Gomene
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Mar 22, 2014
ko sao zn
Reply
:iconcaramelss:
CaramelSS Featured By Owner Mar 24, 2014  Student Interface Designer
Ừm ừm ~ Tks mì nha
Reply
:iconzeynepdirier:
ZeynepDirier Featured By Owner Mar 20, 2014
I'M done but you didn't send me the link
Reply
:iconzeynepdirier:
ZeynepDirier Featured By Owner Mar 15, 2014
link please
Reply
:iconvinc1902:
vinc1902 Featured By Owner Mar 14, 2014
bạn cho mình xin với, cám ơn bạn nhiều ^^
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Feb 20, 2015
uk
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Mar 11, 2014  Student Interface Designer
xin ạ
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Mar 11, 2014
vâng ạ
Reply
:icononedirectionelif:
onedirectionelif Featured By Owner Mar 8, 2014  Student Digital Artist
Comment + Favorite (+ Watch) = Link download
Reply
:iconcaiso16:
Caiso16 Featured By Owner Mar 8, 2014  Student Interface Designer
Link please . :3
Reply
:iconyeolibaekie-holic:
yeolibaekie-holic Featured By Owner Mar 5, 2014
Xin
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Mar 5, 2014
tự nhiên ạ
Reply
:iconkytchinbae:
Kytchinbae Featured By Owner Feb 24, 2014  Student Artist
Xin ạ :33
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Feb 24, 2014
cre nếu bạn dùng :v
Reply
:iconleenam123:
leenam123 Featured By Owner Feb 21, 2014
fav+ cmt = link :))))
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Mar 1, 2014
bạn down trực tiếp đc mà
Reply
:iconleeshinsmile:
LeeShinSmile Featured By Owner Feb 20, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Feb 21, 2014
ok ạ
Reply
:iconpylov3kpop:
Pylov3kpop Featured By Owner Feb 14, 2014
đã Fav + Watch, xin nhen ^_^
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Feb 15, 2014
hihi, tks ạ. tự nhiên như ở nhà
Reply
:iconpalbysolitary:
PalbySolitary Featured By Owner Feb 8, 2014  Student Interface Designer
- Đã Fav, xin nhé
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Feb 8, 2014
ok ạ
Reply
:iconjungseulyoung31:
JungSeulYoung31 Featured By Owner Feb 6, 2014
fav + wat ri nh , cho mnh xin
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Feb 6, 2014
ok 
Reply
:iconxubabie:
Xubabie Featured By Owner Feb 5, 2014
- Cho tớ xin 
- mà link down chỗ nào vậy 
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Feb 5, 2014
bạn cứ click vào mà down nhé ^^
Reply
:iconxubabie:
Xubabie Featured By Owner Feb 5, 2014
<font><font>- oh. tks</font></font>
Reply
:iconmyaka410:
myaka410 Featured By Owner Feb 3, 2014
xin=P (Razz) 
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Feb 3, 2014
ok
Reply
:iconkytchinbae:
Kytchinbae Featured By Owner Jan 31, 2014  Student Artist
Xin ^^
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Jan 31, 2014
ok ạ ^^ HPNY
Reply
:iconkytchinbae:
Kytchinbae Featured By Owner Jan 31, 2014  Student Artist
Ơ nhưng mà cho t link down dc k? T down k dc TTvTT
Reply
:iconjennifermorgy1998:
JenniferMorgy1998 Featured By Owner Jan 26, 2014  Student Interface Designer
<font><font>Xin ạ</font></font>
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Jan 31, 2014
vâng, hpny ạ
Reply
:iconmin993:
Min993 Featured By Owner Jan 26, 2014
ss xin
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Jan 26, 2014
vâng ạ 
Reply
:icontranganhh1802:
TrangAnhh1802 Featured By Owner Jan 26, 2014
- xin nh <3
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Jan 26, 2014
ok, cre ạ
Reply
:iconjepisces:
Jepisces Featured By Owner Jan 24, 2014
- Xin nha :3

Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Jan 26, 2014
uk, nhớ cre nha
Reply
:iconelikwon:
EliKwon Featured By Owner Jan 24, 2014  Student Artist
Xin nhaaaaaaa! Ciu quá đi
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Jan 26, 2014
h h, cre nha
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 18, 2013
Image Size
3.4 MB
Resolution
1600×1067
Link
Thumb

Stats

Views
13,397
Favourites
293 (who?)
Comments
168
Downloads
1,826
×