Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant man hyVietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 38 Deviations 227 Comments 579 Pageviews
×

Newest Deviations

G.C.F in Saipan by kumikofujiwara6a G.C.F in Saipan :iconkumikofujiwara6a:kumikofujiwara6a 0 0 #JIMIN001 by kumikofujiwara6a #JIMIN001 :iconkumikofujiwara6a:kumikofujiwara6a 4 2 #TAEHYUNG003 by kumikofujiwara6a #TAEHYUNG003 :iconkumikofujiwara6a:kumikofujiwara6a 2 0 #SUGA001 by kumikofujiwara6a #SUGA001 :iconkumikofujiwara6a:kumikofujiwara6a 1 0 #JIN001 by kumikofujiwara6a #JIN001 :iconkumikofujiwara6a:kumikofujiwara6a 7 0 #J-HOPE001 by kumikofujiwara6a #J-HOPE001 :iconkumikofujiwara6a:kumikofujiwara6a 0 0 BTS 'FAKE LOVE' M/V- by kumikofujiwara6a BTS 'FAKE LOVE' M/V- :iconkumikofujiwara6a:kumikofujiwara6a 4 2 #LISA001 by kumikofujiwara6a #LISA001 :iconkumikofujiwara6a:kumikofujiwara6a 5 0 #JUNGKOOK003 by kumikofujiwara6a #JUNGKOOK003 :iconkumikofujiwara6a:kumikofujiwara6a 7 2 #MAMAMOO001 by kumikofujiwara6a #MAMAMOO001 :iconkumikofujiwara6a:kumikofujiwara6a 1 0 #SANA001 by kumikofujiwara6a #SANA001 :iconkumikofujiwara6a:kumikofujiwara6a 0 0 #JUNGKOOK002 by kumikofujiwara6a #JUNGKOOK002 :iconkumikofujiwara6a:kumikofujiwara6a 0 0 #WINNER001 by kumikofujiwara6a #WINNER001 :iconkumikofujiwara6a:kumikofujiwara6a 0 0 #TAEYEON001 by kumikofujiwara6a #TAEYEON001 :iconkumikofujiwara6a:kumikofujiwara6a 1 0 #JUNGKOOK001 by kumikofujiwara6a #JUNGKOOK001 :iconkumikofujiwara6a:kumikofujiwara6a 2 0 #WENDY001 by kumikofujiwara6a #WENDY001 :iconkumikofujiwara6a:kumikofujiwara6a 3 0

Favourites

JUNGKOOK PNG PACK #2/BTS by Upwishcolorssx JUNGKOOK PNG PACK #2/BTS :iconupwishcolorssx:Upwishcolorssx 238 33 190815 PACK RENDER JOY-RED VELVET by Peonyriiiviii 190815 PACK RENDER JOY-RED VELVET :iconpeonyriiiviii:Peonyriiiviii 367 197 180811 / BTS x LOVE YOURSELF intro CD DISC Cover by ChanHyukRu 180811 / BTS x LOVE YOURSELF intro CD DISC Cover :iconchanhyukru:ChanHyukRu 36 0 My Topaz clean settings by LifeditonsORIGINAL My Topaz clean settings :iconlifeditonsoriginal:LifeditonsORIGINAL 295 10 Topaz Clean Settings by CraigHornerr Topaz Clean Settings :iconcraighornerr:CraigHornerr 85 6 [ACTION] 3D EFFECT by FizHamsel [ACTION] 3D EFFECT :iconfizhamsel:FizHamsel 260 38 ll PACK RENDER #15 : ONGNIEL by Jynosawffuenp ll PACK RENDER #15 : ONGNIEL :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 9 3 61 / PSD Coloring by ChanHyukRu by ChanHyukRu 61 / PSD Coloring by ChanHyukRu :iconchanhyukru:ChanHyukRu 32 7 Micro Patterns by basstar Micro Patterns :iconbasstar:basstar 2,132 287
Journal
[Tutorial] Text
Xin chào, hôm nay mình là cái tut như mình đã nói. Thật ra mình cảm thấy cũng không hẳn là tut, chỉ là vài cái thông số mình hay dùng và mình nghĩ nó có thể hữu dụng đối với các bạn (chắc là những bạn mới thôi). Bây giờ thì chắc là bắt đầu nhỉ = ))!
I. Dropshadow, Inner Shadow:
Mình dùng rất nhiều thông số khác nhau tùy theo art thôi nên các bạn thấy cái nào phù hợp thì chọn nha.
Biế
:iconsUJiRim:sUJiRim
:iconsujirim:sUJiRim 388 95
V PNG PACK #5| BTS by Upwishcolorssx V PNG PACK #5| BTS :iconupwishcolorssx:Upwishcolorssx 331 34 RED VELVET PNG PACK/#4/SUMMER MAGIC PART 1 by Upwishcolorssx RED VELVET PNG PACK/#4/SUMMER MAGIC PART 1 :iconupwishcolorssx:Upwishcolorssx 128 20 PSD Coloring #165 by Bai by Siguo PSD Coloring #165 by Bai :iconsiguo:Siguo 51 6 [ PACK RENDER #26 ] PACK RENDER NAYEON - TWICE by Risahhh [ PACK RENDER #26 ] PACK RENDER NAYEON - TWICE :iconrisahhh:Risahhh 51 24 Psd Coloring #1+2 by WangNari Psd Coloring #1+2 :iconwangnari:WangNari 8 6 PNG PACK: Lisa #2 by Hallyumi PNG PACK: Lisa #2 :iconhallyumi:Hallyumi 120 18

Groups

Activity


G.C.F in Saipan
Nhạc yêu , LUT yêu mà người edit video cũng yêu nữa :3

cre : twitter: @BTSorbit 
Loading...
#JIMIN001
                                                                   
                                                                                    ''But I still want you.''
                                                                                  [BTS - The truth untold]
                                                                     credit : :iconhallyumi:   :iconcromwellxoxolu:    :iconmiss-jolly:


                                                                                   by : :iconkumikofujiwara6a:
Loading...
#TAEHYUNG003
                                                            '' I wanna hold you when I'm not supposed to
                                                                  When I'm lying close to someone else
                                                       You're stuck in my head and I can't get you out of it
                                                        If I could do it all again, I know I'd go back to you ''

                                                                      [Back to you - Selena Gomez ]
                                                                      thanks : :iconhallyumi: :iconbt2k3:                                                                         by :  :iconkumikofujiwara6a:
                                                                    

Loading...
#SUGA001                                            Thanks :iconwrappedinpolythene:
 :iconsiguo: :icontranluna12::iconsebootywae:    


                                                                        by :  :iconkumikofujiwara6a:
                                                                              Shooting Star! (Left)   Shooting Star! (Left)  Shooting Star! (Left)  
Loading...

deviantID

kumikofujiwara6a's Profile Picture
Interests

Journal

No journal entries yet.

Comments


Add a Comment:
 
:icontanikatas:
TanikaTAS Featured By Owner Apr 30, 2018
Cảm ơn cậu đã watch <3
Reply
:iconthaolinh2k5:
ThaoLinh2k5 Featured By Owner Nov 23, 2017  Student Interface Designer
Tks for the w+ <3333
Reply
:iconanpapapapa:
anpapapapa Featured By Owner Aug 17, 2017  Student Interface Designer
thanks for w+ Kao Emoji-88 (Feeling loved) [V5] Kao Emoji-88 (Feeling loved) [V5] Kao Emoji-88 (Feeling loved) [V5] 
Reply
:iconjunghyunhyo:
junghyunhyo Featured By Owner Jul 20, 2017  Student Interface Designer
Thank you for the watch :"> 
Reply
:iconxxpandagirl16xx:
xxPandaGirl16xx Featured By Owner Jun 6, 2017  Hobbyist General Artist
Welcome to DA friend! :D
Reply
:iconkumikofujiwara6a:
kumikofujiwara6a Featured By Owner Jul 17, 2017
hi =)))  
Reply
Add a Comment: