Shop Forum More Submit  Join Login

Comments


:iconwantok:
wantok Featured By Owner Aug 30, 2011  Hobbyist Photographer
SHOW YOURSELF FRANCIS !!!!
Reply
:iconkukurobuki:
Kukurobuki Featured By Owner Aug 30, 2011  Professional Filmographer
hello love, how are ya? i miss you!!! kamusta?
Reply
:iconwantok:
wantok Featured By Owner Aug 31, 2011  Hobbyist Photographer
E kasi naman wala ka man lang Facebook! Ano balita?! Naglalaro kami ng mga alumni every Friday ah! Dalaw ka naman! May kamukha ka doon ngayon na player hehe.
Reply
:iconkukurobuki:
Kukurobuki Featured By Owner Aug 31, 2011  Professional Filmographer
medyo hindi maganda idea sa ngayon. medyo tambak ako sa work. I'll see what i can do. nandito ka pala pinas. hehe. tignan ko kung makaluwag.
Reply
Add a Comment: