Shop Forum More Submit  Join Login

Comments


:icondeer-o:
deer-o Featured By Owner Apr 10, 2016  Student Photographer
witaj, przybyłam podziękować za uwagę (chociaż pewnie trochę dziwnie to brzmi ^^)  ale przede wszystkim za przemyślane komentarze. Nie zawsze odpowiadam pod pracą, gdyż mam zasadę nie mnożenia "pustych" komentarzy typu miliard razy dziękuję, ale nie chciałabym, byś odniósł wrażenie, że Twoje słowa trafiają w pustkę. Bardzo je cenię! 
Reply
:iconkriskeleris:
kriskeleris Featured By Owner Apr 11, 2016
Hej, nie oczekuję podziękowań pod moimi komentarzami także bądź spokojna, nie odebrałem Twojego "milczenia" w niewłaściwy sposób. To świetnie, miło mi, że doceniasz moje zdanie. Tym chętniej zostawię w przyszłości moje opinie pod Twoimi zdjęciami.
Reply
:iconstardust-splendor:
Stardust-Splendor Featured By Owner May 10, 2011  Professional Traditional Artist
Thanks for the :+fav:! :iconhypnotizeplz:
Reply
Add a Comment: