Shop Forum More Submit  Join Login
About Digital Art / Student DayosiWangdesignerFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Core Membership
Statistics 43 Deviations 790 Comments 16,080 Pageviews
×

Newest Deviations

Happy Birthday Dilireba by Konyliayuting Happy Birthday Dilireba :iconkonyliayuting:Konyliayuting 11 0 Happy birthday Liu Chu Tian- 5/9 by Konyliayuting Happy birthday Liu Chu Tian- 5/9 :iconkonyliayuting:Konyliayuting 1 0 Happy birthday Liu Yi Fei-25/8 by Konyliayuting Happy birthday Liu Yi Fei-25/8 :iconkonyliayuting:Konyliayuting 0 0 Magical door by Konyliayuting Magical door :iconkonyliayuting:Konyliayuting 3 0 Reach your dream! by Konyliayuting Reach your dream! :iconkonyliayuting:Konyliayuting 4 1 Evil Plan by Konyliayuting Evil Plan :iconkonyliayuting:Konyliayuting 11 7 Soul of Nature by Konyliayuting Soul of Nature :iconkonyliayuting:Konyliayuting 8 1 Early Spring by Konyliayuting Early Spring :iconkonyliayuting:Konyliayuting 6 2 Pack Render Lauren- 5 Happy new year by Konyliayuting Pack Render Lauren- 5 Happy new year :iconkonyliayuting:Konyliayuting 6 6 Pack render Rani- 4 Happy New Year by Konyliayuting Pack render Rani- 4 Happy New Year :iconkonyliayuting:Konyliayuting 4 1 Pack render Rani-3 by KonyliaYuting by Konyliayuting Pack render Rani-3 by KonyliaYuting :iconkonyliayuting:Konyliayuting 5 1 Pack Render Jooyi-2 Happy new year by Konyliayuting Pack Render Jooyi-2 Happy new year :iconkonyliayuting:Konyliayuting 3 1 Pack Render Somi-1 Happy new year by Konyliayuting Pack Render Somi-1 Happy new year :iconkonyliayuting:Konyliayuting 4 1 Windy land by Konyliayuting Windy land :iconkonyliayuting:Konyliayuting 8 1 Enchanted Forest at Skulls Island by Konyliayuting Enchanted Forest at Skulls Island :iconkonyliayuting:Konyliayuting 11 4 Quiet time by Konyliayuting Quiet time :iconkonyliayuting:Konyliayuting 10 7

Activity


  Yeah cuối cùng thì Đình Đình- Kiến Chí cũng kết hôn! Vui quá là vui nên share khủng đây!
Res trắng với chủ đề wedding và render anime ạ ! WATCH+COMMENT+FAV=LẤY1.fotki.yandex.ru/users/levu-sve…

2.fotki.yandex.ru/users/moja-kop…

3.fotki.yandex.ru/users/alponom8… 

5.fotki.yandex.ru/users/alponom8…

6fotki.yandex.ru/search.xml?tex…
.

7.fotki.yandex.ru/users/alponom8…

8.fotki.yandex.ru/users/alponom8…
không liên quan đến wedding nhưng đẹp nên share

9.fotki.yandex.ru/users/alponom8…

10fotki.yandex.ru/users/super-iv…
.


11. fotki.yandex.ru/users/super-iv…
Hiếm lắm đó, của SEKADA đó!

Bộ lẻ cuối cùng khá hiếm: fotki.yandex.ru/users/super-iv…


  Và cuối cùng là pack render anime bride by Kony, không chuẩn lắm, thông cảm, có gì chỉnh sửa lại nhé!
Nhưng bù lại stock rất HQ by me kiếm! credit nếu sử dụng nhé!


PNG1:imgur.com/QxmKmuf
PNG2:imgur.com/Z3Nw7sa
 

  Nhớ làm theo luật nhé!

deviantID

Konyliayuting's Profile Picture
Konyliayuting
DayosiWangdesigner
Artist | Student | Digital Art
Vietnam
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconcastlegraphics:
CastleGraphics Featured By Owner Jan 24, 2017   General Artist
Thanks so much for the watch!
Reply
:icond-ziro:
D-ZiRo Featured By Owner Dec 12, 2016  Student Artist
Cảm ơn đã watch nha : DD
Reply
:iconkarinclaessonart:
KarinClaessonArt Featured By Owner Aug 27, 2016  Professional Digital Artist
Birthday cake by KmyGraphic
Reply
:iconsisterslaughter165:
Sisterslaughter165 Featured By Owner Aug 27, 2016  Professional Digital Artist
Asia and Eric by Sisterslaughter165 Happy Birthday! by Sisterslaughter165  
Reply
:iconsaimgraphics:
SaimGraphics Featured By Owner Aug 27, 2016  Hobbyist General Artist
╔╗╔╦══╦═╦═╦╗╔╗ ★ ★ ★ ☆ ✾ ☆ ★ ★ ★
║╚╝║══║═║═║╚╝║ ☆¸.•°*”˜'''˜”*°•.¸☆
║╔╗║╔╗║╔╣╔╩╗╔╝  ★ B I R T H D A Y ☆
╚╝╚╩╝╚╩╝╚╝═╚╝  ✾☆★☆★☆ ✾☆★☆★☆✾

Birthday Card by KmyGraphicLet it Come1 by KmyGraphic

:iconblushyplz:

││║ ▌║█  ║▌ ║▌│║█ │║ ║ ▌
SaimGraphics  deviantart
Reply
:iconthegirlcansmile:
thegirlcansmile Featured By Owner Jul 27, 2016
thank you so much for the watch so appreciated!Heart 
Reply
:iconkonyliayuting:
Konyliayuting Featured By Owner Jul 27, 2016  Student Digital Artist
You are welcome! Your gallery is more than beautiful! I'm waiting for your new artwork!
Reply
:iconthegirlcansmile:
thegirlcansmile Featured By Owner Jul 31, 2016
oh how kind of you to say!Love 
Reply
:iconadrianamusettidavila:
adrianamusettidavila Featured By Owner Jul 17, 2016  Professional Traditional Artist
Thank you for the +fav Two worlds by adrianamusettidavila  :) (Smile) 
Reply
:iconkonyliayuting:
Konyliayuting Featured By Owner Jul 27, 2016  Student Digital Artist
you are welcome!
Reply
Add a Comment: