Shop Forum More Submit  Join Login
WINNER Icon+Signature+PSD Pack by Know-chan WINNER Icon+Signature+PSD Pack by Know-chan

COMT CÂU TRẢ LỜI BÊN DƯỚI ĐỂ NHẬN 2 PSD Clr (bên góc phải) và PSD Signature I am a dummy! I am a dummy! Đúng thì nhận 3 cái PSD,còn không thì 1 cái thôi Giggle Giggle Mình không cần watch đâu,cứ trả lời câu hỏi là sẽ có quà Love Love Cứ sợt google thoải mái Giggle Giggle 
-KỂ TÊN 5 BÀI HÁT BẤT KỲ CỦA WINNER
Nhào vô nào các bạn Love Love 
P/s:Hành trình của một con IC muốn lôi kéo mọi người lọt ổ Rage Rage  À,đây là link down icon (KHÔNG phải PSD nha): www.mediafire.com/?2s5hf5cd5jh…
CREDITs ARE IN MY FAV

Add a Comment:
 
:iconxx3hanhan:
xx3hanhan Featured By Owner Oct 31, 2017
icon nhỏ xíu này để làm gì?
Reply
:iconknow-chan:
Know-chan Featured By Owner Nov 11, 2017  Hobbyist Artist
Bạn có thể dùng vào nhiều mục đích nhé :-)) Như làm ava d.a,forum,ava face :-))
Reply
:iconxx3hanhan:
xx3hanhan Featured By Owner Nov 12, 2017
giờ mới biết ấy. mà nó nhỏ xíu chắc không làm ava fb được đâu
Reply
:iconknow-chan:
Know-chan Featured By Owner Nov 12, 2017  Hobbyist Artist
Thực ra cũng không nhỏ lắm đâu bạn ^^ Mình làm size vừa phải để mình còn dùng làm ava nữa mà
Reply
:icondceil:
DCeil Featured By Owner Aug 20, 2017  Student General Artist
OMG all is really really beautiful, the cover of Jinwoo is my favorite <3333
Reply
:iconknow-chan:
Know-chan Featured By Owner Aug 21, 2017  Hobbyist Artist
Yeah,he's my bias ;) (Wink)  Thank you so much. Are you Inner Circle??
Reply
:icondceil:
DCeil Featured By Owner Aug 23, 2017  Student General Artist
Yes, i am :)
Reply
:iconknow-chan:
Know-chan Featured By Owner Aug 25, 2017  Hobbyist Artist
same here :D (Big Grin) :D (Big Grin)  
Reply
:icondceil:
DCeil Featured By Owner Aug 31, 2017  Student General Artist
So cool!! Llama Rose Eye Gleam Emoticon 
Reply
:iconhoabiasrmgg:
hoabiasRMGG Featured By Owner Jul 31, 2017  Student Artist
Fool,Empty,But,Coloring,Baby Baby
Reply
:iconknow-chan:
Know-chan Featured By Owner Jul 31, 2017  Hobbyist Artist
Mình gửi rồi nha I am a dummy! I am a dummy! 
Reply
:iconhoabiasrmgg:
hoabiasRMGG Featured By Owner Aug 1, 2017  Student Artist
 Cảm ơn cậu nha :D (Big Grin) 
Reply
:iconknow-chan:
Know-chan Featured By Owner Aug 1, 2017  Hobbyist Artist
Không có gì Love Bắn tym cho avatar của bạn nà Heart  
Reply
:iconhonhonnie-93:
HonHonnie-93 Featured By Owner Jul 31, 2017
Really really, Baby baby, Fool, Empty, Coloring
Reply
:iconknow-chan:
Know-chan Featured By Owner Jul 31, 2017  Hobbyist Artist
Check note nha Love Love 
Reply
:iconanpapapapa:
anpapapapa Featured By Owner Jul 31, 2017  Student Interface Designer
Really really, Fool, Sentimental, Empty, Baby Baby
Reply
:iconknow-chan:
Know-chan Featured By Owner Jul 31, 2017  Hobbyist Artist
Mình đã gửi rồi nha. Cảm ơn bạn đã tham gia Clap Clap I am a dummy! 
Reply
:iconanpapapapa:
anpapapapa Featured By Owner Jul 31, 2017  Student Interface Designer
Cảm ơn cậu nhaaa 
Reply
:iconknow-chan:
Know-chan Featured By Owner Jul 31, 2017  Hobbyist Artist
Kcj nha ^^ :D
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 31, 2017
Image Size
1.1 MB
Resolution
1193×1035
Link
Thumb

Stats

Views
160
Favourites
11 (who?)
Comments
19