Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Ng Minh HạnhhFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 6 Years
Needs Core Membership
Statistics 57 Deviations 473 Comments 7,130 Pageviews
×

Newest Deviations

CV by KimEunJun CV :iconkimeunjun:KimEunJun 2 0 Bannerrr by KimEunJun Bannerrr :iconkimeunjun:KimEunJun 1 0 Logo Avatar by KimEunJun Logo Avatar :iconkimeunjun:KimEunJun 1 0 Recently art by KimEunJun Recently art :iconkimeunjun:KimEunJun 0 0 Art Comeback by KimEunJun Art Comeback :iconkimeunjun:KimEunJun 3 4 Quote by KimEunJun Quote :iconkimeunjun:KimEunJun 8 1 Van Mai Huong by KimEunJun Van Mai Huong :iconkimeunjun:KimEunJun 7 1 Nicky Minaj by KimEunJun Nicky Minaj :iconkimeunjun:KimEunJun 7 0 Thing Ends But Memories Last Forever by KimEunJun Thing Ends But Memories Last Forever :iconkimeunjun:KimEunJun 9 0 For Js minspire by KimEunJun For Js minspire :iconkimeunjun:KimEunJun 20 4 YH n CM banner by KimEunJun YH n CM banner :iconkimeunjun:KimEunJun 15 4 Manip by rst by KimEunJun Manip by rst :iconkimeunjun:KimEunJun 2 2 Forever Alone by KimEunJun Forever Alone :iconkimeunjun:KimEunJun 13 5 Dara n parkbom banner by KimEunJun Dara n parkbom banner :iconkimeunjun:KimEunJun 5 0 Heaven for us by KimEunJun Heaven for us :iconkimeunjun:KimEunJun 6 2 Noi tinh yeu ket thuc by KimEunJun Noi tinh yeu ket thuc :iconkimeunjun:KimEunJun 6 1
Do you love them ? ^o^

Favourites

poster. Mockingjay by H1314106 poster. Mockingjay :iconh1314106:H1314106 52 8 Segundo Pack de Patterns by JustLaugh143 Segundo Pack de Patterns :iconjustlaugh143:JustLaugh143 1,983 304 Brushes - Random Shapes by So-ghislaine Brushes - Random Shapes :iconso-ghislaine:So-ghislaine 2,468 178 Elle 2 by Rio-Liv Elle 2 :iconrio-liv:Rio-Liv 7 1 I feel so close to you right now by Rio-Liv I feel so close to you right now :iconrio-liv:Rio-Liv 7 0 Lonely shore in a starless night by Rio-Liv Lonely shore in a starless night :iconrio-liv:Rio-Liv 5 0 11 Botanical PNGs By heeykiid by heeykiid 11 Botanical PNGs By heeykiid :iconheeykiid:heeykiid 74 10 Texturepack #017 - SilverDust by heymaryjean Texturepack #017 - SilverDust :iconheymaryjean:heymaryjean 715 52 Dara 2NE1 by tuyetdinhsinhvat Dara 2NE1 :icontuyetdinhsinhvat:tuyetdinhsinhvat 604 24 Autumn by tuyetdinhsinhvat Autumn :icontuyetdinhsinhvat:tuyetdinhsinhvat 598 18 my pencil pic by tuyetdinhsinhvat my pencil pic :icontuyetdinhsinhvat:tuyetdinhsinhvat 671 25 Paper flowers by Evey-V Paper flowers :iconevey-v:Evey-V 109 13 Born from dark water by Evey-V Born from dark water :iconevey-v:Evey-V 113 33 Zombie Nation redesign by Evey-V Zombie Nation redesign :iconevey-v:Evey-V 48 10 Speed up my heart by Evey-V Speed up my heart :iconevey-v:Evey-V 63 28 Far from the Edge by Evey-V Far from the Edge :iconevey-v:Evey-V 70 33

Groups

Friends

Activity


deviantID

KimEunJun's Profile Picture
KimEunJun
Ng Minh Hạnhh
Vietnam
. 1998
.
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconcherish-rl22:
cherish-rl22 Featured By Owner Jul 5, 2014  Student Interface Designer
Làm quen đuyyy
Reply
:iconmizocs4:
MIZOCS4 Featured By Owner Jan 4, 2014  Professional Artist
+watch , watch back if you wan't
Reply
:iconkr137:
Kr137 Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
làm quen đê gái
Reply
:iconkimeunjun:
KimEunJun Featured By Owner Aug 18, 2013
Kekekekek
Tui là Rú 98 nè
Add fb tui ở trên chỗ í info nhé
Reply
:iconkr137:
Kr137 Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
rú so toẹt phải không =)) nhìn mặt na ná nhg nhìn tên nick nó sao sao =)) tồ g98 nhóa 
Reply
:iconkimeunjun:
KimEunJun Featured By Owner Aug 19, 2013
Ừ nick nghe thốn dtcn =)). Hồi trẻ trâu đặt thế nên bh k sửa đc
Reply
:iconelazulmax:
Elazulmax Featured By Owner Aug 7, 2013  Hobbyist Digital Artist
Watch. You are beautiful!
Reply
:iconkimeunjun:
KimEunJun Featured By Owner Aug 9, 2013
tks ^^
Nice to meet ya
Reply
:icontardisxblue:
tardisxblue Featured By Owner Aug 4, 2013  Student Writer
Thank you for the favorite!
Reply
:iconlittlemusa:
LittleMusa Featured By Owner Jul 11, 2013  Hobbyist Digital Artist
Thanks for the :+fav:
Reply
Add a Comment: