Shop Forum More Submit  Join Login
About Professional Artist AngeloMale/Philippines Recent Activity
Deviant for 5 Years
Needs Core Membership
Statistics 5 Deviations 27 Comments 1,498 Pageviews
×

Newest Deviations

Literature
MAHARLIKA - Kabanata 1 Araw ng Poot
MAHARLIKA - Kabanata 1
Araw ng Poot
“Nalaglag mula sa langit ang mga bituin…Nagtago sa mga yungib at sa pagitan ng mga bato sa bundok ang mga hari sa lupa, ang mga MAHARLIKA, ang mga pinuno ng hukbo… ang makapangyarihan, lahat ng tao, mayaman man o alipin…Sapagkat dumating na ang araw ng pagbubuhos ng kanilang poot, at sino ang makatatagal?” – Apocalipsis 6:13-17
Nagdidilim ang buong paligid. Tinatakpan ng maitim na bagay ang pisngi ng maliwanag na araw sa umaga. Dahan-dahang gumagapang ang kadiliman sa lupa. Habang ang mga tao ay nakatingin sa kalangitan. Nagtataka kung ano ang nangyayari. Nagtatanim sa bukid ay huminto sa kanilang gawain at minasdan ang dahan-dahang pagtakip ng maitim na bagay sa kanilang minamahal na araw.
Naglabasan ang tao na nasa loob ng bahay upang makita ang kakaibang pangyayari. Karamihan ay nahintakutan dahil ngayon lang nila naranasan ito. Hindi normal na ang araw ay hindi magbigay ng liwanag maliban sa matakpan ng ulap
:iconkidlap:kidlap
:iconkidlap:kidlap 0 0
Literature
MAHARLIKA - Simula ni Miguel KIDLAP Amorsolo
MAHARLIKA - Simula ni Miguel "KIDLAP" Amorsolo
Buod ng Maharlika
Dalawang Mundo.
Mundong Buhay at Mundong Lupig.
Daigdig ng mga taong Maharlika at daigdig ng Pantasya.
Magkaiba subalit ang mga pangyayari sa mga ito ay makakaapekto sa bawat isa. Ang wakas ng isa ay wakas ng lahat.
Ang Mundong buhay o ang lupa ay isang normal na mundo. Samantala ang Mundong lupig ay ang kabaligtaran nito. Ito ang anino ng Mundong buhay. Hindi nalilimitahan ng oras, panahon o pangyayari ang Mundong lupig.
Ang mga nilalang sa Mundong lupig, gaya ng mababangis na Nepilim, ay maaring makarating sa Mundong buhay sa pamamagitan ng isang salaming lagusan. Maaari nilang mapuntahan ang nakaraaan o kasalukuyan o hinaharap ng Mundong buhay.
Minamanipula ng mga Nepilim ang kalagayan sa Mundong Buhay sa pamamagitan ng pagpuksa sa mga sinaunang Maharlika noong unang panahon upang wag magpatuloy ang kanilang lahi o angkan. Maaari rin nilang patayin ang kasalukuyang Maharlika upang wag namang magpatuloy sa hinaharap.
Na
:iconkidlap:kidlap
:iconkidlap:kidlap 0 0
Miguel Amorsolo character by kidlap Miguel Amorsolo character :iconkidlap:kidlap 0 5 Maharlika by kidlap Maharlika :iconkidlap:kidlap 0 0 Maharlika Tagalog Nobela Cover by kidlap Maharlika Tagalog Nobela Cover :iconkidlap:kidlap 0 1

Favourites

Watchers

Groups

Activity


Journal

No journal entries yet.

deviantID

kidlap's Profile Picture
kidlap
Angelo
Artist | Professional
Philippines

Comments


Add a Comment:
 
:iconshralana:
Shralana Featured By Owner Jul 9, 2013
Welcome to :iconphilippines:!
Reply
:iconthecharismapandaxd:
TheCharismaPandaXD Featured By Owner May 16, 2013  Professional Digital Artist
Welcome to Deviant Art! :)
Reply