KiaraSLZ's avatar

Random lion

By KiaraSLZ
3 Favourites
1 Comment
118 Views
Wena najczęściej przychodzi na lekcjach ,dlatego też najwięcej rysunków powstaje na tyłach zeszytów. Oto jeden z przykładowych wymyślonych lwów.

Inspiration comes most often during school lessons and that's the reason why large amount of my drawing are on checked paper.This is one of random lion from English lesson.
IMAGE DETAILS
Image size
1014x1404px 792.69 KB
Published:
© 2011 - 2021 KiaraSLZ
Comments1
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
IbilisSLZ's avatar
Wygląda na bardzo zainteresowanego lekcją xD