KiaraSLZ's avatar

Mufasa

By KiaraSLZ
3 Favourites
3 Comments
179 Views
THE MIGHTY MUFASA!!! but with no background...
IMAGE DETAILS
Image size
1735x1221px 1.03 MB
Published:
© 2011 - 2021 KiaraSLZ
Comments3
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
SenteiPL's avatar
IbilisSLZ's avatar
Jak Nit: Za mała głowa, grzywa fajna xD
nitrol-PL's avatar
zdecydowanie za mała głowa, za to grzywa jest super :D