Kiara-KinnPC's avatar
36 Watchers1.9K Page Views18 Deviations
PSD CLR#05
1
9
PNG Anime #2
0
5
PNG Anime #1
0
1
PSD CLR#04
0
2
JIMIN::J-HOPE::JUNGKOOK
2
6
17 PNGS ARIN
3
8
[070118]TALKING REQUEST
7
7
HAPPY 15 WATCHERS
3
6
++PHOTOPACK #002++
2
6
++PHOTOPACK #001++
0
1
See all
PSD CLR#05
1
9
PNG Anime #2
0
5
PNG Anime #1
0
1
PSD CLR#04
0
2
JIMIN::J-HOPE::JUNGKOOK
2
6
17 PNGS ARIN
3
8
[070118]TALKING REQUEST
7
7
HAPPY 15 WATCHERS
3
6
++PHOTOPACK #002++
2
6
++PHOTOPACK #001++
0
1
Collection Coming Soon!
Check back soon to see Kiara-KinnPC's collection.
Kiara-KinnPC is not a Group Admin yet
Groups they admin or create will appear here
Feb 21
Vietnam
Deviant for 1 year
Badges
Super Llama: Llamas are awesome! (25)
[070118]TALKING REQUEST
- Vì 1 lí do gì đó, nữa đêm mình ngoi lên đây để làm T.R Hờ~ => Chỉ nhận những ai đã watch ~Kiara-KinnPC (https://www.deviantart.com/kiara-kinnpc) <= T.R Scrap , cái khác = Hide comment FORM .Name : .Render(*): .Res(*): .Size: .Text: (*) là những cái bắt buộc Bạn nào ghi kiểu như '' Res ( hoặc Render ) : lười quá, kiếm dùm ''=> Hide commenttt =))) Lí do : Mình lười : 5 slot : → - SUPPORT FOR ME!! ←
19
2
Giveaway time! 1,000 points +Art up for grabs!
0
0
1000 Points of Anut!
DEVIANTART CHALLENGE = 10 1. Join #AnutDraws-FanClub (https://www.deviantart.com/anutdraws-fanclub) or :iconzonecisgod: 2. Create a Journal mentioning: :iconanutdraws: 3. Comment or Note me your Journal as proof.
0
0

Comments26

anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
aarsww's avatar
aarsww|Hobbyist Interface Designer
watch cậu nhé art cậu đẹp lắm
Reply  ·  
Minecucheo's avatar
Bạn Kiara ơi.
Cái PSD của art mà bạn làm cho mình ý, mình chưa kịp down thì bạn xóa mất rồi.
Reply  ·  
Kiara-KinnPC's avatar
Mình chưa xóa mà bạn. Chắc có lỗi gì thôi, để mình xem lại. Big Fool Emoji-14 (Stalk Much) [V2] 
Reply  ·  
11gatsu-no-Melody's avatar
Thank you so much for the Watch Heart
Reply  ·  
Kiara-KinnPC's avatar
I love your art ^^
Reply  ·  
RiKah-ARMY's avatar
RiKah-ARMY|Student Traditional Artist
-Xin facebook eei m >
Reply  ·