Shop Forum More Submit  Join Login
About Other / Student Phương ChiFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 18 Deviations 105 Comments 1,413 Pageviews
×

Newest Deviations

PSD CLR#05 by Kiara-KinnPC PSD CLR#05 :iconkiara-kinnpc:Kiara-KinnPC 8 1 PNG Anime #2 by Kiara-KinnPC PNG Anime #2 :iconkiara-kinnpc:Kiara-KinnPC 5 0 PNG Anime #1 by Kiara-KinnPC PNG Anime #1 :iconkiara-kinnpc:Kiara-KinnPC 1 0 PSD CLR#04 by Kiara-KinnPC PSD CLR#04 :iconkiara-kinnpc:Kiara-KinnPC 2 0 JIMIN::J-HOPE::JUNGKOOK by Kiara-KinnPC JIMIN::J-HOPE::JUNGKOOK :iconkiara-kinnpc:Kiara-KinnPC 6 2 17 PNGS ARIN by Kiara-KinnPC 17 PNGS ARIN :iconkiara-kinnpc:Kiara-KinnPC 7 3 [070118]TALKING REQUEST by Kiara-KinnPC [070118]TALKING REQUEST :iconkiara-kinnpc:Kiara-KinnPC 7 7 HAPPY 15 WATCHERS by Kiara-KinnPC HAPPY 15 WATCHERS :iconkiara-kinnpc:Kiara-KinnPC 4 3 ++PHOTOPACK #002++ by Kiara-KinnPC ++PHOTOPACK #002++ :iconkiara-kinnpc:Kiara-KinnPC 6 2 ++PHOTOPACK #001++ by Kiara-KinnPC ++PHOTOPACK #001++ :iconkiara-kinnpc:Kiara-KinnPC 1 0 ++PSD CLR3++ by Kiara-KinnPC ++PSD CLR3++ :iconkiara-kinnpc:Kiara-KinnPC 2 0 ++PSD CLR2++ by Kiara-KinnPC ++PSD CLR2++ :iconkiara-kinnpc:Kiara-KinnPC 4 1 ++PSD CLR1++ by Kiara-KinnPC ++PSD CLR1++ :iconkiara-kinnpc:Kiara-KinnPC 1 0 SHARE FOR XMAS BY KINN by Kiara-KinnPC SHARE FOR XMAS BY KINN :iconkiara-kinnpc:Kiara-KinnPC 2 1 [13122017] TAKING REQUEST : CUT RENDER by Kiara-KinnPC [13122017] TAKING REQUEST : CUT RENDER :iconkiara-kinnpc:Kiara-KinnPC 5 2

Favourites

[ Other ] Shape #21 - Size Zing me by AVeiii [ Other ] Shape #21 - Size Zing me :iconaveiii:AVeiii 192 100 ///0412017/// SHARE TEXTURE. by Jynosawffuenp ///0412017/// SHARE TEXTURE. :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 593 218 ///08122017/// SHARE TEXTURE. by Jynosawffuenp ///08122017/// SHARE TEXTURE. :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 218 69 Patterns: Sky by iemai Patterns: Sky :iconiemai:iemai 394 33 [FONTS] 140901 Font Pack #2 by chunnifer [FONTS] 140901 Font Pack #2 :iconchunnifer:chunnifer 123 68
Journal
[SHARE] HAPPY 100+ WATCHERS!!!
- Hi guys!
- PART 1 -
- Ahihi. Cuối cùng cũng đạt được hơn 100 watchers rồi! cho nên hôm nay làm một đợt share. 
- PART 2 -
- Đợt share này chủ yếu là về:
- Stock images
- Resources
- Renders
- Fonts (Việt hóa và không Việt hóa)
- PART 3 - 
- Let's start a share!!!
- 1. Fonts (Việt hóa và không Việt Hóa)
- Việt hóa:
1. [Hand-write] Hipsteria Việt hóa
Link preview+download: http://font.vietdesigner.net/2…
2. [Handwrite] Paris Serif Việt hóa
Link preview+download: http://font.vietdesigner.net/2…
3. [Cartoon] Cucho Việt hóa
Link preview
:iconAnhThuPham:AnhThuPham
:iconanhthupham:AnhThuPham 36 41
Journal
.180122. WEEKLY SHARING VERSION 1 [PHOTOPACK]
Bullet; Red ADD  FAVOURITES +fav  IF YOU LIKE IT Bullet; Red


Post Below Post Below Post Below 

Ms1. Yeonwoo
Ms2. Yeonwoo
Ms3. Yeonwoo
Ms4. Tzuyu
Ms5. Sunmi
Ms6. Mimi
Ms7. Joy
Ms8. Jihoon
Ms9.
:iconMiyu-Uyen:Miyu-Uyen
:iconmiyu-uyen:Miyu-Uyen 23 20
Share res by Linhjiii Share res :iconlinhjiii:Linhjiii 9 2 [19/01/1018]: Happy Lunar, 320w+, Comeback by Kira by Kira-Stats [19/01/1018]: Happy Lunar, 320w+, Comeback by Kira :iconkira-stats:Kira-Stats 40 28 140406 - Resources Pack - HPBD To Me by Pooh05042001 140406 - Resources Pack - HPBD To Me :iconpooh05042001:Pooh05042001 313 155 [2016.10.8] PSD COLORING #15 by sSellBboo [2016.10.8] PSD COLORING #15 :iconssellbboo:sSellBboo 151 68 20161228 ::: PSD COLORING #17 - @SsellBboo by sSellBboo 20161228 ::: PSD COLORING #17 - @SsellBboo :iconssellbboo:sSellBboo 67 32 18012018. Pack Render Cardcaptor Sakura (2) by BYjin-D 18012018. Pack Render Cardcaptor Sakura (2) :iconbyjin-d:BYjin-D 56 17 [PHOTOPACK] LOVE WHISPER - GFRIEND by KimNgaan0912 [PHOTOPACK] LOVE WHISPER - GFRIEND :iconkimngaan0912:KimNgaan0912 6 3 [PHOTOPACK] SUMMER STORM - JESSICA by KimNgaan0912 [PHOTOPACK] SUMMER STORM - JESSICA :iconkimngaan0912:KimNgaan0912 7 2 [27.08.14] For my friends by jungnaki123 [27.08.14] For my friends :iconjungnaki123:jungnaki123 69 76

Groups

Donate

Kiara-KinnPC has started a donation pool!
20 / 30

.You like my artwork?Just donate for me some point,maybe that points is very small but it's will help me alot.Thanks you very much for donate points for me <3

You must be logged in to donate.

deviantID

Kiara-KinnPC's Profile Picture
Kiara-KinnPC
Phương Chi
Artist | Student | Other
Vietnam
Interests

Activity


18 deviations
- Vì 1 lí do gì đó, nữa đêm mình ngoi lên đây để làm T.R 
Big Fool Emoji-27 (Heh sideways) [V4] Hờ~
=> Chỉ nhận những ai đã watch :iconkiara-kinnpc: <=

T.R Scrap , cái khác = Hide comment Big Fool Emoji-02 (Stalker) [V2] 

FORM
.Name :
.Render(*):
.Res(*):
.Size:
.Text:

(*) là những cái bắt buộc
Bạn nào ghi kiểu như '' Res ( hoặc Render ) : lười quá, kiếm dùm ''=> Hide commenttt =)))
Lí do : Mình lườiBig Fool Emoji-09 (Whatever) [V2] : 5 slot :


→ - SUPPORT FOR ME!! ←

Comments


Add a Comment:
 
:iconaarsww:
aarsww Featured By Owner Feb 18, 2018  Hobbyist Interface Designer
watch cậu nhé art cậu đẹp lắm
Reply
:iconminecucheo:
Minecucheo Featured By Owner Jan 17, 2018
Bạn Kiara ơi.
Cái PSD của art mà bạn làm cho mình ý, mình chưa kịp down thì bạn xóa mất rồi.
Reply
:iconkiara-kinnpc:
Kiara-KinnPC Featured By Owner Jan 17, 2018  Student Artist
Mình chưa xóa mà bạn. Chắc có lỗi gì thôi, để mình xem lại. Big Fool Emoji-14 (Stalk Much) [V2] 
Reply
:icon11gatsu-no-melody:
11gatsu-no-Melody Featured By Owner Jan 16, 2018
Thank you so much for the Watch Heart
Reply
:iconkiara-kinnpc:
Kiara-KinnPC Featured By Owner Jan 16, 2018  Student Artist
I love your art ^^
Reply
:iconrikah-army:
RiKah-ARMY Featured By Owner Jan 12, 2018  Student Traditional Artist
-Xin facebook eei m >
Reply
:iconkiara-kinnpc:
Kiara-KinnPC Featured By Owner Jan 12, 2018  Student Artist
Reply
:iconbaotran1234:
baotran1234 Featured By Owner Jan 10, 2018
Cảm ơn đã watch tớ nhé <33
Reply
:iconrainylake:
rainylake Featured By Owner Jan 7, 2018  Hobbyist Photographer
Thanks for joining :iconartisticanimals:. We hope you enjoy your stay :)
Reply
:iconnvt-283:
NVT-283 Featured By Owner Jan 6, 2018
T ghé người đẹp <33
Reply
Add a Comment: