Shop Forum More Submit  Join Login
About Student Artist Ngừi euu Na Rùa aka Na 3 tủii <3Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Core Membership
Statistics 85 Deviations 2,195 Comments 16,958 Pageviews
×

Newest Deviations

[21052017] I'M COMEBACK by KhanhLinhCucheoo [21052017] I'M COMEBACK :iconkhanhlinhcucheoo:KhanhLinhCucheoo 54 30 [8/1/2016] SINBBB by KhanhLinhCucheoo [8/1/2016] SINBBB :iconkhanhlinhcucheoo:KhanhLinhCucheoo 35 7 [2292016] HAPPY BIRTHDAY IM NAYEONIEEE by KhanhLinhCucheoo [2292016] HAPPY BIRTHDAY IM NAYEONIEEE :iconkhanhlinhcucheoo:KhanhLinhCucheoo 52 5 [01092016] [SHARE PSD] CHEER UP BABY by KhanhLinhCucheoo [01092016] [SHARE PSD] CHEER UP BABY :iconkhanhlinhcucheoo:KhanhLinhCucheoo 59 28 [18082016] GOODBYE SUMMER by KhanhLinhCucheoo [18082016] GOODBYE SUMMER :iconkhanhlinhcucheoo:KhanhLinhCucheoo 44 14 [15082016] MY CRUSH by KhanhLinhCucheoo [15082016] MY CRUSH :iconkhanhlinhcucheoo:KhanhLinhCucheoo 35 27 [12082016] YOU'RE MY SUNSHINE by KhanhLinhCucheoo [12082016] YOU'RE MY SUNSHINE :iconkhanhlinhcucheoo:KhanhLinhCucheoo 38 4 [SHARE RENDER] ARIN - OH MY GIRL by KhanhLinhCucheoo [SHARE RENDER] ARIN - OH MY GIRL :iconkhanhlinhcucheoo:KhanhLinhCucheoo 96 54 [SHARE RENDER] EUNHA - GFRIEND by KhanhLinhCucheoo [SHARE RENDER] EUNHA - GFRIEND :iconkhanhlinhcucheoo:KhanhLinhCucheoo 248 145 [09082016] EUNBIN/ YOOJUNG/ SUZY by KhanhLinhCucheoo [09082016] EUNBIN/ YOOJUNG/ SUZY :iconkhanhlinhcucheoo:KhanhLinhCucheoo 51 10 deviantID by KhanhLinhCucheoo deviantID :iconkhanhlinhcucheoo:KhanhLinhCucheoo 5 0 [03082016] NGAUSI / TIM TO LOVE by KhanhLinhCucheoo [03082016] NGAUSI / TIM TO LOVE :iconkhanhlinhcucheoo:KhanhLinhCucheoo 35 13 [SHARE RENDER] YOONA - SNSD by KhanhLinhCucheoo [SHARE RENDER] YOONA - SNSD :iconkhanhlinhcucheoo:KhanhLinhCucheoo 72 43 [01082016] HAPPY TWO YEARS WITH RED VELVET by KhanhLinhCucheoo [01082016] HAPPY TWO YEARS WITH RED VELVET :iconkhanhlinhcucheoo:KhanhLinhCucheoo 71 26 [SHARE RENDER] IU by KhanhLinhCucheoo [SHARE RENDER] IU :iconkhanhlinhcucheoo:KhanhLinhCucheoo 119 55 : TAKING REQUEST : END : by KhanhLinhCucheoo : TAKING REQUEST : END : :iconkhanhlinhcucheoo:KhanhLinhCucheoo 70 45

Activity


deviantID

KhanhLinhCucheoo
Ngừi euu Na Rùa aka Na 3 tủii <3
Artist | Student
Vietnam
Welcome to my deviantart
Name: Sica / Thị Nắng's cucheoo
D.O.B: 27/2/2003

Interests

Còn 2 tuần nữa là tui phải đi tập trung ở trường rồi Llama Emoji-66 (Orly) [V3] Thôii, bây giờ còn rảnh thì tui mở T.R cho vuiEmoji08 
Như part 1, tui chỉ nhận scrapbook và không des về anime Neko Emoji-02 (Lazy) [V1] 

Large by KhanhLinhCucheoo

Tui nhận 10 slot thôi :v size 800 x 300 tất nhiaaa = ) 
Còn về PSD thì khi nào làm xong hết slot tui sẽ share  all một thể  :33

Res để tui tự tìm cho  Emoji04 

.FORM.

  .:aww lover:. by Chipi-Chiu Name : 
  .:aww lover:. by Chipi-Chiu Render : 
  .:aww lover:. by Chipi-Chiu Text : 

  Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconbeatrice04112000:
beatrice04112000 Featured By Owner Aug 3, 2018  Student Interface Designer
Do u miss me?
Reply
:iconsy-sarine:
SY-Sarine Featured By Owner Apr 23, 2017
Mần được không cậu?
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Mar 27, 2017  Student
Mần
Reply
:iconkangseulmi2k1:
Kangseulmi2k1 Featured By Owner Jan 1, 2017
. Cậu ơi cậu có thể dạy tớ làm pr render đc k?
Reply
:iconxasianphotopacks:
xAsianPhotopacks Featured By Owner Dec 17, 2016  Hobbyist Artist
+watchback? :heart: rvmp 
Reply
:iconkyubikk:
Kyubikk Featured By Owner Oct 4, 2016
. cho tớ xin pr nhé !
Reply
:iconmareditions02:
MarEditions02 Featured By Owner Sep 2, 2016  Student Artist
+wb?
Reply
:iconfever07:
Fever07 Featured By Owner Sep 2, 2016  Student General Artist
I love your art :hug: 
Reply
:iconnhatsirato:
NhatSirato Featured By Owner Aug 24, 2016
Watch back nếu bạn thích art tớ 
Reply
:icons-sherry:
S-Sherry Featured By Owner Aug 20, 2016
M ơi t Sé nè, DA cũ là tomatocutie2k4 ý, m watch back t nha~~ <333
Reply
Add a Comment: