ketnew's avatar

Blondi

3 0 344 (1 Today)
By ketnew   |   Watch
Published: April 17, 2011
© 2011 - 2019 ketnew
kwiecień 2011
4,5 godzin; ołówki: h3, h2, hb, 2b, 3b;
Jedna z ostatnich prac mojego autorstwa.
Animacja z połączonych skanów kolejnych kroków podczas rysowania portretu.
Image size
650x915px 138.93 KB
IMAGE DETAILS
Software
Adobe Photoshop CS4 Windows
Comments0
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In