Keed-Kat on DeviantArthttps://www.deviantart.com/keed-kat/art/WOE-RP-Illustration-3-545866662Keed-Kat

Deviation Actions

Keed-Kat's avatar

WOE - RP Illustration 3 -

By
Published:
2.1K Views

Description

This is my 3rd illust for the RPG group :iconworld-of-esras:!
Brecky belongs to :iconoyee:

AMG annyira kész volt ez a jelenet, adtam egy kis fröccsentett vért Falkora is. xD

"A jelek szerint a bögre nem nagyon akart előkerülni. A konyhában szinte már mindenki hisztérikus hangulatban volt. Csak azért nem volt teljes a káosz és haladtak mégis a konyhai teendők, mert a hústorony tábornokokat megszégyenítő módon vezényelte le az egész keresési hadműveletet  a konyha renden kívüli teljes nagy takarításával együtt. A direkciók és halálos fenyegetések osztogatása közben a konyhavezető az asztalon fekvő marhát hentesbárdot lengetve és őrjöngve kicsontozta és feldarabolta két halálra rémült kukta segédletével. A harmadik még valamikor a csontozás felénél beájult az asztal alá, csak akkor ocsúdott fel, amikor a konyhavezető atyai kezei kirángatták az asztal alól, hogy ugyan már vonszolja el magát a kútig és hozzon egy vödör vizet a pörkölthöz, ha nem akarja, hogy a hústoronyhoz tartozó két lapátnyi kéz valamelyike megegyengesse ébresztési célzattal. Falkot a különböző cikázó kukták és konyhaszolgák gazella módjára kerülték ki teendőjükre sietve, még csak meg sem súrolták, ha épp nem bocsánat kérően néztek rá egy újabb tálca bögrével elszlalomozva mellette.

A konyhavezető végül végig nézett a beosztottjain, akik vagy valamit pánik szerűen pucoltak, vagy daraboltak, vagy már többedszerre számolták végig a különböző méretű ivóalkalmatosságokat teljesen elkeseredetten és a fejüket vakarva. A helyzet reménytelen volt, a szőrös melák gondterhelten vakargatta a rövidre nyírt szakállát, egy ijedt oldalpillantást vetett az ajtóban álló drow mágusra, majd Falko felé fordult. Bizonytalanul megdörzsölte a tarkóját, majd lehajolt az apró termetű elfhez aggodalmasan.
- Sajnálom úrfi, de nem találjuk az ezredes bögréjét - dörmögte halkan széttárt karokkal - Láthatta az egész konyhát felforgattuk, de semmi! Ugye izé, valahogy tud beszélni a drow asszonysággal? Kérem! - mondta szinte kérlelően és ismét Breckyre sandított aggódva.

Falko is nem győzött bocsánatot kérni, amiért útban volt, és igyekezett odébb állni, de nehezen ment neki, mert valaki mindig jött szembe. Az egész csontozás-jelenetet elsápadva nézte végig és teljesen kész lett a végére, épp hogy még magánál volt, és ez látszott is ijesztően sápadt arcán. XD
-H-hát... megpróbálok... - bökte ki a meláknak megszeppenve. -M-mindenesetre nincsen semmi baj, majd folytatjuk a keresést máshol. - tette még hozzá nyugtatóan, nem akarta, hogy bárki is rosszul érezze magát, és kissé megesett a szíve is a konyhai dolgozókon, látva, hogy mennyire kiteszik a lelküket a bögre felkutatásáért. "

A teljes RPG itt: azzedar-san.deviantart.com/art…
Image size
2384x1674px 8.69 MB
© 2015 - 2024 Keed-Kat
Comments5
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Reno-Viol's avatar
XD pink bögre (Thea nagyokat nevet - végre van valamin) Azzedar-san