Deviation Actions

Trantor

Published:
By
8 Comments
6K Views
crowded sky over capital
Image details
Image size
768x1076px 150.85 KB
© 2009 - 2021 kecajpl
Comments8
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Love it as it gives the feel just right, no grass tho :P
machinesway's avatar
amazing...simply amazing, great imagining of Trantor
WalpurgisAk's avatar
stunning, simply stunning.
AbyssalPlain's avatar
Tremendous, well done!
Daegher's avatar
Czuć ogrom bijący z tego dzieła. Myślę, że statek najbliżej musi być spory (bardzo dobra perspektywa :D), więc to, ile podobnych statków jest w przestrzeni nad planetą i jakie są małe w stosunku do niej, sugeruje ogrom tejże planety. Bardzo ciekawa jest też sama budowa planety - gładka skorupa poprzecinana prostymi kanałami, pulsującymi życiem.
JayDub89's avatar
That's the coolest depiction of Trantor I've yet seen!
Neoillumini's avatar
Masterful. Almost exactly how I imagined it, bravo!
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In