Deviation Actions

kawako198's avatar

the broken time

By kawako198
....
Image details
Image size
600x883px 525.02 KB
Published:
© 2012 - 2021 kawako198
Comments50
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
TrendyStaMacigian's avatar

I love how unique and beautiful that looks

Clareesi's avatar
Your work is so beautiful! There is a definite fairy tale feel to each piece:).
Doginelululo's avatar
:LOVE: TUYỆT VỜI LUÔN CHỊ ƠI
JMK-Prime's avatar
Đó là Kind of Mystic cô gái đó là trong tâm trí của tôi
shirayukisei's avatar
chậc xao lúc nào cũng đẹp thế nhờ :XD:
shirayukisei's avatar
thực za em vẫn đang trong giai đoạn yêu đương với bức đèn đom đóm :XD:
kawako198's avatar
sắp tung mấy bức mới :>
shirayukisei's avatar
í hí hí :"> thế lại chờ thôi :">>>>>>>>>
kawako198's avatar
thích chứ ?!!
HA24's avatar
:heart: tỏa sáng =D, tranh của chị lúc nào cũng cute kiểu này, không biết người ngoài trông ntn nhở ;D
kawako198's avatar
hè, cảm ơn em
827772's avatar
Tranh kawako chàn lúc nào cũng đẹp hết ;A;//
kawako198's avatar
:iconbrohugplz: i love you Tara chàn
quangtung1008's avatar
Màu đẹp quá bạn ơi....
kawako198's avatar
cảm ưn nhá :D
Jun95's avatar
chị có định đem cái này làm bookmark ko ; A ;
kawako198's avatar
à chị cũng chưa biết được :P
nếu có chị sẽ báo cho :D
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In