Deviation Actions

Mystisen luonnon kosketus

By
0 Comments
109 Views
Vesivärityö tehty lukion diplomityönä käsitellen aiheena metsää,luontoa ja sen tunnetta.
Työ on kooltaan noin 120cm x 120cm. Mustat lehdet etuosassa tulevat työstä "irralisena ulospäin".
Image details
Image size
679x607px 72.5 KB
Published:
© 2009 - 2021 KataKisu
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In