Deviation Actions

KasperGustavsson's avatar

Vilan II

Published:
0 Comments
353 Views
Vid det mörka vattnet stannade Vilan och böjde sig ned för att blicka ned i avgrunden, med hopp om att se en skymt av sin själ. Där i den mörka spegeln fann hon bara sin sorgsna spegelbild. Det hon förtigit och förträngt kunde hon inte längre dölja, inte ens för sig själv. Sanningen om att det enda som kvarstod av hennes forna jag var en sorglös själ med ett vackert förtrollande skal. En skugga av hennes forna jag. Det var sanningen, och sanningen är en isskärva.
-
By the dark waters Vilan bent down and gazed into the dark abyss. With a glimmer of hope she hoped to find a flicker of her own soul, but the only thing she could find in the dark mirror was her own sorrowful reflection gazing back at her. What she had suppressed was no longer possible to hide, not even for her. The truth was that the only thing remaining of her past was a sorrowful soul with a beautiful enchanting shell. A shadow of her former self. The truth stared her in the eye, and the truth was a shard.

Model: Rebecca Söderström
© Kasper Gustavsson
www.kaspergustavsson.com
Follow me on facebook!
Image details
Image size
960x960px 913.43 KB
© 2014 - 2021 KasperGustavsson
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In