karola-j's avatar

Ghost Train 2

120 17 5K (1 Today)
By karola-j   |   
Published:
© 2012 - 2020 karola-j
Commission for Philemon Vanderbeck [link]
May 2012
Image size
1100x619px 162.51 KB
IMAGE DETAILS
Software
Adobe Photoshop CS5 Windows
Comments17
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
peterjamieson's avatar

I'd like to use this piece, (Ghost Train 2), as part of the artwork for my band's debut album release. I've attached the proposed CD digipak artwork.

4 Page CD Digipak (3)
DarkOmen94's avatar
All aboard the midnight express to Hell!
wilnet1tractor's avatar
Really good.
ROTTNLAB's avatar
THIS IS TRULY GORGEOUS AND THANK YOU SO MUCH!!
LYNNEH
arkhangelsk1's avatar
arkhangelsk1Hobbyist Traditional Artist
TRAIN DARK ADVENTURE! super!
SteamHead1880's avatar
SteamHead1880Hobbyist Traditional Artist
Out bloody scary!
loaves's avatar
This is a spooky pic indeed. I love the colors and even the landscaping is ghostly! Wouldn't have seen this but for icon:Catussnake.
Anka33's avatar
Anka33Hobbyist General Artist
Pomysł z okiem na lokomotywie jest przedni :]
MacKotek's avatar
Stealing shamelessly again. I had a train in mind for the Mage game already. :P
karola-j's avatar
Można spytać w jaki sposób wykorzystuje się ilustracje w tej grze? :) Pytam tak z ciekawości, bo nie jestem graczem i nie znam zasad.
MacKotek's avatar
Po prostu jak znajduję coś wizualnie odpowiedniego, dorzucam to do materiałów 'międzysesyjnych'. Między sesjami zwykle gracze załatwiają sprawy prywatne ich postaci, prowadzą badania, negocjacje, nawiązują nowe kontakty i znajomości, ćwiczą, uczą się, itp.
Poprzednia grafika, którą 'pożyczyłem' została wykorzystania do zilustrowania czegoś, co krąży po ich terytorium i z czym prędzej czy później będą musieli się zmierzyć.
karola-j's avatar
Rozumiem, dzięki za wyjaśnienie :)
MacKotek's avatar
Ależ proszę. Polecam się na przyszłość. :)
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In