Deviation Actions

karimkhani's avatar

speeeeeeeeeed and mania

By karimkhani
3 Favourites
15 Comments
279 Views
210 km/h akharin sorate 206

car : peugeot 206 , T6
place : Zanjan-Tabriz freeway.
Image details
Image size
408x600px 206.51 KB
Published:
© 2007 - 2021 karimkhani
Comments15
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
BlindDoll's avatar
khili goyast in khososiyat
ono be yek axse ali tabdil karde
karimkhani's avatar
nahayate lotfe to ro miresuune azizam . sharmandam kardi ba in hame lotf aziz.
Amirparva's avatar
fer khordam, khodet ranandegi mikardi, ya kase dige ranandegi mikard to axo gerefti? kodomesh?
karimkhani's avatar
hamash kare khodam bud , bad az residane be khune didam ke vagean akhare divune bazi bud... ! khoda rahm kard.
narbanoo's avatar
maro ham savar kon
karimkhani's avatar
be chashm tashrif biyarid dar khedmatetunim aziz.khoshhal mishim.
shadnavid's avatar
agha man midunam ke to dast farmunet chejurie!
vali bazam movazeb bash!
karimkhani's avatar
agha be ruye chashm , har chi bashe kam dustet nadaram ke . harfetun ham baraye ma hojjatte.etaate amr .
imanart's avatar
khooda rahm kard ... baba koja mikhasti beri be in sorat ... nakone kalak gharar dashti ?
karimkhani's avatar
na garar marbut mishe be axe gabliye ke zood residam sare mahal az bikari dashtam akkasi mikardam ba khodam :rose:
imanart's avatar
007TINAR's avatar
Shanc avordi otouban divar nadareh ... ;)
karimkhani's avatar
uum aydin ba nazaret kamelan movafegam jat khali tajrobeye badi nabud ... !
hamash 24000 toman baram ab khord (jarimeh)
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In