Deviation Actions

karimkhani's avatar

broken instrument...

By karimkhani
2 Favourites
29 Comments
165 Views
sentence : Heart Is The Only Broken Instrument That Continues It's Work .
Image details
Image size
477x768px 260.92 KB
Published:
Comments27
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
shadnavid's avatar
aaalie pesar!
concept fogholadast!
rasti logoye jadidetam kheyli khube!
dar koll ---> 20! :hug:
:+favlove:
karimkhani's avatar
mamnunam dadashiye golam az lotf va hamchenin nazaratet.
daste khodam nist dighe , nemidunam chera ingadr duset daram.
karimkhani's avatar
pas begir navid jan ke umadam :hug::rose:
hadi68's avatar
karimkhani's avatar
mamnunam hadi jan , lotf kardi sar zadi aziz.:hug:
hadi68's avatar
khahesh mishe !! :D :heart:
sinatheory's avatar
oh shit
oh sorry
oh nice
karimkhani's avatar
um hala kodumeshoon avvali ya doyoomi ?
karimkhani's avatar
bikhi baba , eb naree.
imanart's avatar
ey valll bahal shode ... tabrik ... :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose:
karimkhani's avatar
pesar kam kam dashtam negaranet mishoodam ha , nisti ?
kushi? yani ye sarmakhordeghi intoori az pa endakhte in yalo?
mersi babate commente gashanghet.:gadget:
imanart's avatar
chakeretam ... akhe sarmakhordegi man nemigiram vaghtiam gereftam dige hichi .......
karimkhani's avatar
ye jurayi eyne khodam ya sarma nemikhorim agar bokhoorim , tabe balaye 40 daraje , cherke galu , zafe shadid , gereftegiye seda .... ian hamash yeja miyad bagalemun mikone.omodvaram zoode zood khobe khob beshi .:cuddle:
imanart's avatar
kehili kehili mamnonam ...
karimkhani's avatar
man binahayat duset daram va mokhlesetam dash hasan.
007TINAR's avatar
Pesar yadeh javouniyam oftadam ! yananmiyasan ... ;)
karimkhani's avatar

key javuniyat ????? va ?
hala nagola jaryan chiye ? are to ham mese khodemun are?
baba eyval , .
dar zemn (kanal avaz)
sani yanamiyasan kishi , javanikhda neynamisan baya ?zarba ki yemamisan ? aslan manim aydin dadashima zarba vuran hala nanadan olmuyup ki.
yasha ki nazar veripsan dadash.
gooz ol ozunnan.:hug:
Mahsaaa's avatar
karimkhani's avatar
mamnunam mahsaaa jan ke sar zadi , babate comment ham tashakkor.:rose:
Hephaestuss's avatar
good idea !
good work !
karimkhani's avatar
good friend!
good Hephaestuss!
good ...
good , and good :rose:
NiliaBlue's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In