Deviation Actions

Kalia24's avatar

Lily's formation

Published:
By
11K Views

Description

Illustration of Lily's full formation. Top/middle is the formation itself with dragons' silhouettes, names and captains. At the bottom there are more detailed dragons' breeds drawings. For more info on any breed check the proper sheet here:
[link]
The full image is quite big - u can see it in download.

Ilustracja pełnej formacji Lily. Na górze i w środku przedstawiona jest sama formacja - sylwetki smoków wraz z imionami i nazwiskami kapitanów. Na dole są nieco bardziej szczegółowe rysunki gatunków smoków. Po więcej informacji dotyczących wybranego gatunku, proszę zajrzeć do odpowiedniej karty informacyjnej tutaj:
[link]
Cała praca jest dość duża, do zobaczenia w download.
Image details
Image size
3001x3400px 2.88 MB
© 2012 - 2023 Kalia24
Comments46
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In

I actually read the first book, for a book report in English class. This is nice. Also guys, this is Temeraire, not Pern. I'm yet to read Dragonriders of Pern.