kalaadrius's avatar

Otepaa muinaslinnus

140 4 5K (1 Today)
By kalaadrius   |   
Published:
© 2016 - 2020 kalaadrius
=============================================
Pealkiri: Otepää muinaslinnus
Title: Otepää ancient hill fort
=============================================

A fictional reconstruction of the ancient hill fort of Otepää.

The name Otepää (German Odenpäh, Odenpe, Odempe) comes from Ancient Estonian, meaning bear's head. It has been guessed that the name was either inspired by the shape of the hill (which resembles bear's head a bit), or by names of Estonian elders who were ruling there and who might have had a similar name. [1]
The earliest signs of permanent settlement in Otepää Hill date back to 7th - 8th C. AD. [1] By the beginning of 13th century, the settlement had developed into one of the strongest strongholds of Ancient Estonia. [1] [2]

The hill fort was firstly mentined in the Chronicle of Novgorod, according to which the Novgorodian prince Mstislav conquered Medvezlzya Golova (~The Bear's Head) in 1116, but likely did not manage to keep a permanent hold over it [1][4]. Another Novgorodian raid against the fort is mentioned in 1192. At the beginning of 13th century, the fort becomes a battleground in the Baltic Crusade against Estonians (1208–1224), and it is frequently sieged and conquered by the crusaders and Novgorodian and Pskovian princes. After the struggle, the crusaders finally claim the upper hand, and take a hold over the fort. During 1224-1225, a stone castle is erected at the hill, which also serves for short time as the residence of the Prince-Bishop of Tartu (Dorpat) [1] [3].

-----------

Otepää muinaslinnuse fantaasiarekonstruktsioon.

Linnuse nimi - Otepää (saksa allikates Odenpäh, Odenpe, Odempe) - tähendanud tollal tõenäoliselt "karu pead". On oletatud, et nimi tulenes kas linnamäe iseloomulikust kujust või mõne tollal valitsenud vanema nimest. [1]
Varaseimad märgid püsiasustusest linnamäel pärinevad 7.–8. sajandist. [1] 13. saj alguseks oli Otepää kujunenud üheks tugevaimaks muinaseesti linnuseks ning ühtlasi ka üheks Ugandi maakonna peamiseks võimukeskuseks. [1] [2]

Linnust mainitakse esimest korda Novgorodi kroonikates, mille järgi 1116. aastal olevat Novgorodi vürst Mstislav Otepää (Medvezlzya Golova) vallutanud, ent tõenäoliselt ei suutnud vürst siin siiski pikemalt kanda kinnitada [1][4]. Järgmist Novgorodi retke Otepää vastu mainitakse aastast 1192.
13nda sajandi alguses muutub linnus ristisõdade / muistse vabadusvõitluse (1208–1224) sõjatandriks ning seda piiratakse/vallutatakse korduvalt, sh nii ristisõdijate kui ka Novgorodi/Pihkva vürstide poolt. Viimaks jäävad ristisõdijad peale ning pärast ristisõdijate vallutust aastal 1224 on linnus lühikest aega Tartu piiskopi residentsiks; aastatel 1224-1225 valmib linnamäel ka kivilinnus. [1] [3]

-----------

Related:
*) Otepää medieval bishop's castle:  fav.me/d9fubf0 ( uncolored version: fav.me/d9g1xqg )
Image size
2300x1400px 4.55 MB
Comments4
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
WhiskeyDreamer's avatar
I like the simplicity but also the realness here.  It's a believable settlement and the light source with shadows in a nice touch. 
RicardoJost's avatar
RicardoJostStudent Digital Artist
So cool!
YumeQueen's avatar
YumeQueenHobbyist Digital Artist
cool
SirInkman's avatar
SirInkmanProfessional
Nice work Siim :)
I really like the pine trees :nod: